โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์เวียดนาม กลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน [VZ] | พ.ย.62-มี.ค.63

4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง10,999.-
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง10,999.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
72
ทัวร์เวียดนาม กลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน [VZ] | พ.ย.62-มี.ค.63
รหัสทัวร์  ZET1902147
ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย.62-มี.ค.63
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

 

 Hilight
  • บานาฮิลส์ – กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้านฝรั่งเศส 
  • สะพานมือ – สวนดอกไม้  – ล่องเรือ 
  • เรือกระด้ง – นั่งสามล้อซิโคล่