โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)|กรกฎาคม – ตุลาคม 62

9วัน6คืน
เริ่มต้นเพียง89,900.-
9วัน6คืน
เริ่มต้นเพียง89,900.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
20
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)|กรกฎาคม - ตุลาคม 62
รหัสทัวร์ WCT1901472
ราคาเริ่มต้น ฿ 89900
ช่วงเวลาเดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 62
ระยะเวลา 9    วัน   6   คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

 

 Hilight
  • นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์
  • อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต
  • ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น
  • ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น
  • สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค