โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay fly to Bagan มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ (นั่งเครื่องภายใน) : GOT1PG002 / มี.ค.-พ.ค.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์มัณฑะเลย์

4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง24,888.-
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง24,888.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
26