โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6 วัน 3 คืน (BI) | ก.ย.-พ.ย.62

6 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง35,888.-
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง35,888.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
28
ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6 วัน 3 คืน (BI) | ก.ย.-พ.ย.62
รหัสทัวร์  ITV1901352
ราคาเริ่มต้น ฿  35,888
ช่วงเวลาเดินทาง  ก.ย.-พ.ย.62
ระยะเวลา  6 วัน 3 คืน
ประเทศ อังกฤษ ลอนดอน

 

 Hilight
  • ลอนดอน ซาลส์บัวรี่ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์
  • ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
  • สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
  • อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน