โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5168090 l 095-5163250 l 095-5165390 l -095-5163950

กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน[HGOPG001][ก.ค.-ส.ค.61]

2วัน 1คืน
เริ่มต้นเพียง9,900.-
2วัน 1คืน
เริ่มต้นเพียง9,900.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
43

 กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน[HGOPG001][ก.ค.-ส.ค.61]
» ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
» เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
» ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
» ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
» ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก