โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

บินตรงเชียงใหม่ ไหว้สา 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุ : GOT1PG008 / พ.ค.-ส.ค.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์มัณฑะเลย์

5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นเพียง30,888.-
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้นเพียง30,888.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
86