โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน | กันยายน-ธันวาคม 62

4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง13,900.-
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง13,900.-
ธันวาคม 7, 2019
บันทึกโปรแกรมนี้
100
ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน | กันยายน-ธันวาคม 62
รหัสทัวร์ FIN1900702
ราคาเริ่มต้น ฿ 13900
ช่วงเวลาเดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

 

 Hilight

ชมสะพานมังกร สะพานมือทอง พระราชวังเว้มรดกโลกสำคัญของเวียดนาม ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ สะพานญี่ปุ่น

ล่องเรือกระด้ง วัดหลิงอึ๋น