โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5168090 l 095-5163250 l 095-5165390 l -095-5163950

กัมพูชาพนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน[HGOPG001][ก.ค.-ก.ย.61]

3วัน 2คืน
เริ่มต้นเพียง11,900.-
3วัน 2คืน
เริ่มต้นเพียง11,900.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
44

 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน[HGOPG001][ก.ค.-ก.ย.61]
» ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
» เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
» ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
» ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี