โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

BWT Genting Dream Sin-Hkt (Overnight) 4D | 3 – 6 พฤศจิกายน 62

4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง14,820.-
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้นเพียง14,820.-
ตุลาคม 23, 2019
บันทึกโปรแกรมนี้
175
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
รหัสทัวร์ BWT Genting Dream Sin-Hkt (Overnight) 4D 
ราคาเริ่มต้น ฿ 14,820
ช่วงเวลาเดินทาง พฤศจิกายน 62
ระยะเวลา 4    วัน   3   คืน
ประเทศ สิงคโปร์ – ไทย

 

 Hilight
  • ล่องเรือเส้นทาง สิงคโปร์ – ภูเก็ต – สิงคโปร์
  • ห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง
  • อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหาพิเศษ)
  • กิจกรรมสันทนาการต่างๆบนเรือ (แบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม)
 
 กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1     สิงคโปร์  -ท่าเรือ Marina Center –   ลงเรือ Genting Dream
วันที่ 2    ภูเก็ต ประเทศไทย
วันที่ 3    ภูเก็ต ประเทศไทย
วันที่ 4    สิงคโปร์