โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

BWT Genting Dream SIN – BWI 6D | 14 – 19 กรกฎาคม 62

6 วัน 5 คืน
เริ่มต้นเพียง16,680.-
6 วัน 5 คืน
เริ่มต้นเพียง16,680.-
กรกฎาคม 18, 2019
บันทึกโปรแกรมนี้
81
รหัสทัวร์ BWT Genting Dream SIN – BWI 6D
ราคาเริ่มต้น ฿ 16,680
ช่วงเวลาเดินทาง กรกฎาคม 62
ระยะเวลา 6    วัน   5   คืน
ประเทศ สิงคโปร์ – บรูไน

 

 Hilight
  • ล่องเรือเส้นทาง สิงคโปร์ – โคตา คินนาบาลู – บรูไน – สิงคโปร์
  • ห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง
  • อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหาพิเศษ)
  • กิจกรรมสันทนาการต่างๆบนเรือ (แบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม)
 
 กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1     สิงคโปร์  -ท่าเรือ Marina Center –   ลงเรือ Genting Dream 
วันที่ 2    น่านน้ำสากล
วันที่ 3    โคตา คินาบาลู ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 4    ประเทศบรูไน
วันที่ 5    น่านน้ำสากล
วันที่ 6    สิงคโปร์