โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์ล่องเรือสำราญ Genting Dream 6วัน 5 คืน

6 วัน 5 คืน
เริ่มต้นเพียง16,680.-
6 วัน 5 คืน
เริ่มต้นเพียง16,680.-
ชื่อ-สกุล*
Email*
เบอร์โทรติดต่อกลับ*
บันทึกโปรแกรมนี้
71
รหัสทัวร์ DCCO30061GD
ราคาเริ่มต้น ฿ 16,680
ช่วงเวลาเดินทาง 30 มิถุนายน & 29 กันยายน 62
ระยะเวลา 6   วัน   5   คืน
ประเทศ สิงคโปร์

 

 Hilight
  • บริการอาหารทุกมื้อ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
  • ชมการแสดงโชว์ และกิจกรรมต่างๆของเรือ
 
 กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1  สิงคโปร์  -ท่าเรือ Marina Center –   ลงเรือ Genting Dream  
วันที่ 2  น่านน้ำสากล
วันที่ 3  นาตรัง ประเทศเวียดนาม 
วันที่ 4  โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
วันที่ 5  น่านน้ำสากล
วันที่ 6  สิงคโปร์