โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5168090 l 095-5163250 l 095-5165390 l -095-5163950

ธิเบต

ทัวร์ธิเบต

ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

6วัน 5คืน

ทิเบต ดินแดนสวรรค์ ทะเลสาบหยางหู [GOH3U02][พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง34,900.-
พระราชวังโหลวปูหลินคา
พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส
เฉิงตู ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี แหล่งแบรนด์เนม
6วัน 5คืน

ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ [GOH3U01] [ก.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง40,900.-
ทิเบต....หลังคาโลก สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยว
ทะเลสาบนามู่ชว่อ..ทะเลสาบในสวรรค์
ทิเบตพระราชวังโปตาลา.... พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
ตลาดบาร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต