โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5168090 l 095-5163250 l 095-5165390 l -095-5163950

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

 • 4วัน 3คืน

  Taiwan Taipei ซุปตาร์ ฮาลาล 4D3N [HTTNCI][ส.ค.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง24,900.-
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  สัมผัสทะเลหมอก ณ อุทยานอาลีซาน
  อาบน้ำแร่ แช่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 • 5วัน 3คืน

  TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน [GOTBR01][ก.ย.-ธ.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง20,900.-
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
  นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
 • 6วัน 4คืน

  TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน [GOTBR02][ก.ค.-ธ.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง25,900.-
  ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
  อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
 • 7วัน 5คืน

  EXCLUSIVE IN TAIWAN [HZETXW06][ก.ค.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง21,777.-
  ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  วัดพระถังซัมจั๋ง
  วัดเหวิ่นหวู่
  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
 • 7วัน 5คืน

  T-DAD มนต์รัก TAIWAN [HZETSL32] [ก.ค.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง21,777.-
  วัดพระถังซัมจั๋ง
  อุทยานฯ อาลีซาน
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ
 • 5วัน 3คืน

  T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ [HZETSL31][ก.ค.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง13,900.-
  ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  วัดพระถังซัมจั๋ง
  เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)
  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
 • 4วัน 3คืน

  TAIWAN รัก…รสแซ่บ [HZETBR17][ก.ค.-พ.ย.61]

  เริ่มต้นเพียง17,777.-
  ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
  วัดซงซานฉือโย่ว
  ตลาดกลางคืนเหราเหอ
 • 4วัน 3คืน

  TAIWAN MY HEART GO 4D3N BY CI[ASTCI4][มิ.ย.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง19,888.-
  เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  สะพานคู่รัก LOVER BRIDGE
  แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป101
  เมนูพิเศษ+ พระกระโดดกำแพง-สุกี้ชาบู
 • 6วัน 4คืน

  Hello…Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน [HBIDSL][พ.ค.-ต.ค.61

  เริ่มต้นเพียง17,900.-
  ชมอุทยานอาลีซาน
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  แช่ออนเซ็นส่วนตัว
5วัน 4คืน

THE BEST OF TAIWAN [HZETTPE21CA][มิ.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-
ชมวัดฝอกวงซาน วัดจงไถซานซื่อ
เที่ยวชมหมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวิ่นหวู่
ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
5วัน 4คืน

WONDERFUL TAIWAN[HZETBR14][มิ.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,900.-
วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานเย่หลิว
นั่งกระเช้าเหมาคง
ตึกไทเป 101
7วัน 5คืน

EXCLUSIVE IN TAIWAN [HZETXW06][ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,777.-
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
6วัน 4คืน

Hello…Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน [HBIDSL][พ.ค.-ต.ค.61

เริ่มต้นเพียง17,900.-
ชมอุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่ออนเซ็นส่วนตัว
7วัน 5คืน

T-DAD มนต์รัก TAIWAN [HZETSL32] [ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง21,777.-
วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานฯ อาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ
5วัน 3คืน

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ [HZETSL31][ก.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง
เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
6วัน 4คืน

TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน [GOTBR02][ก.ค.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง25,900.-
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว
อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
4วัน 3คืน

TAIWAN HAVE FUN SUMMER [HASTCI] [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,555.-
เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี
สักการะวัดเหวินอู่ ปล่อยโคมลอย
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจัทรา
อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง ,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4วัน 3คืน

TAIWAN HAVE FUN SUMMER [HASTCI] [มี.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง22,555.-
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ
ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคล
ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
4วัน 3คืน

TAIWAN MY HEART GO 4D3N BY CI[ASTCI4][มิ.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง19,888.-
เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สะพานคู่รัก LOVER BRIDGE
แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป101
เมนูพิเศษ+ พระกระโดดกำแพง-สุกี้ชาบู
4วัน 3คืน

Taiwan SUMMER ไทเป ไทจง เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น [HASTIT02] [เม.ย.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง14,888.-
ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมตึกไทเป101 วัดเหวินอู่
4วัน 3คืน

Taiwan Taipei ซุปตาร์ ฮาลาล 4D3N [HTTNCI][ส.ค.-ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง24,900.-
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
สัมผัสทะเลหมอก ณ อุทยานอาลีซาน
อาบน้ำแร่ แช่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
1 2

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์ไต้หวัน

อนุสรณ์สถานวีรชน
วัดหลงซีนซื่อ
อูไหล
เกาะสันติภาพ
สวนสนุกเยเหม่ย
ฟาร์มชิงจิ้ง และเมืองหลูชัน

อนุสรณ์สถานวีรชน

อนุสรณ์สถานวีรชนนี้ตั้งอยู่ด้านขวาถัดจากโรงแรมแกรนด์ สถานที่แห่งนี้เป็นทีสักการบูชาดวงวิญญาณของทหารจำนวน333,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแต่งเครื่องแบบเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปเป็นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นระลึก

วัดหลงซีนซื่อ

วัดหลงซีนซื่อเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมมังกรหินที่งดงามตั้งอยู่ทางด้านข้าง0ทั้งยังเป็นสถานที่ที่กักเก็บวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับกว่า100คน จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาสักการะบูชาดวงวิญญาณในช่วงพิธีกรรมหรือเทศกาลต่างๆ

อูไหลเป็นสถานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีบ่อน้ำพุร้อน และน้ำตกขนาดใหญ่ มีบริการรถเคเบิลลอยฟ้าพานักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมความงดงามของสายน้ำที่มาจากน้ำตกอูไหล เพลิดเพลินไปกับยามบ่ายที่แสนสบายบนถนนสายเก่าในตัวเมือง ทดลองชิมอาหารว่างจากชนเผ่าอตายาล อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถลงไปแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งได้โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือสามารถเลือกพักในรีสอร์ทที่มีบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวที่ให้บริการโดนปราศจากสิ่งรบกวน ทำให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการผ่อนคลาย และมีความสุข ความสบายได้เป็นอย่างดี

เกาะสันติภาพ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองจีหลง โดยมีสะพานเชื่อต่อระหว่างเมืองจีหลง และเกาะสันติภาพเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสวนสาธารณะริมชายหาดและบริเวณชายฝั่งมีโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของทะเล และยังมีอาหารที่ทำจากสาหร่ายทะเลซึ่งมีขายตามเลียบถนนสายหลักของเกาะ รวมถึงเกี๊ยว และเค้กที่ทำจากสาหร่ายอีกด้วย

สวนสนุกเยเหม่ย เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวันสวนสนุกแห่งนี้มีกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย เช่น การโต้คลื่นในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่,บันไดลื่นความเร็วสูง และอื่นๆที่มากมาย ผู้คนส่วนใหญ่จะมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อนเพื่อมาสัมผัสกับอากาศร้อนและสนุกสนานร่วมกัน ในขณะเดียวกันมีการร่วมงานรื่นเริงและการชมขบวนพาเหรดในสถานที่พักตากอากาศเยเหม่ยซึ่งทำให้การมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น

ทัศนียภาพของฟาร์มชิงจิ้ง ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การทหารผ่านศึกมีลักษณะคล้ายฟาร์มในยุโรปมากเป็นที่ราบสีเขียว และทัศนียภาพแบบชนบทเหมาะแก่การทำเป็นฉากภาพยนตร์หลายเรื่องในไต้หวัน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการจัดแสดงแกะซึ่งเป็นที่นิยมมาก เช่นการตัดขนแกะ , การเลี้ยงแกะโดยใช้สุนัขเลี้ยงแกะ และยังสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกได้ ยังมีบริการเกี่ยวกับที่พักอีกด้วย ซึ่งบ้านพักจะเป็นทรงยุโรป และมักถูกจองเต็มในช่วงวันหยุดดั้งนั้นควรจะจองล่วงหน้า และในเมืองหลูชันเป็นสถานที่ที่วิเศษที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน มีบ่อน้ำพุร้อน และมีวิวทิวทัศน์รอบๆเป็นทิวเขาที่งดงาม

รูปภาพไต้หวัน