โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ
ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

จัดเรียงตาม

ทัวร์ล่องเรือสำราญ GOH SuperStar Aquarius | 3 วัน 2 คืน | กรกฎาคม-ตุลาคม62
3 วัน 2 คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ GOH SuperStar Aquarius | 3 วัน 2 คืน | กรกฎาคม-ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง8,550.-
ล่องเรือเส้นทาง จีหลง ( ไต้หวัน ) -อิชิงากิ (ญี่ปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน)
ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน
อาหารบนเรือสำราญ
กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
ทัวร์ล่องเรือสำราญ GOH SuperStar Aquarius | 4วัน 3คืน | กรกฎาคม-ตุลาคม62
4วัน 3คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ GOH SuperStar Aquarius | 4วัน 3คืน | กรกฎาคม-ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง13,700.-
ล่องเรือเส้นทาง -จีหลง ( ไต้หวัน ) –มิยาโกจิมะ
โอกินาวา (ญี่ปุ่น) – จีหลง (ไต้หวัน)
ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน
อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน (SL) | พฤษภาคม-ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง13,900.-
บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน Autumn in Taipei เชียงใหม่บินตรง 4 วัน 3 คืน (FD) | ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง17,888.-
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย๋หลิ่ว
ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 - ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ซีเหมินติง - เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน
4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน BEST SELLER 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน (CI) | เมษายน-ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง21,988.-
ไต้หวันเที่ยว 2 อุทยานดัง
บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู
อาบน้ำแร่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทัวร์ไต้หวัน BEST SELLER 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน (CI) | เมษายน-ตุลาคม62
4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน BEST SELLER 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน (CI) | เมษายน-ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง21,988.-
ไต้หวันเที่ยว 2 อุทยานดัง อุทยานเหยหลิ่ว
อุทยานอารีซัน - ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูพิเศษ ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู HOT POT น้ำซุปหมาล่า
พิเศษ! อาบน้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว 1 คืน
4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน SO CHIC 4 วัน 3 คืน (CI) | กรกฎาคม-ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง22,222.-
ไถจง สวนดอกไม้จงเซ่อ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น น้ำตกสือเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน SO GOOD 4 วัน 3 คืน (CI) | มิถุนายน-ตุลาคม62

เริ่มต้นเพียง20,955.-
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน (BR) | กรกฎาคม-พฤศจิกายน62
6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน (BR) | กรกฎาคม-พฤศจิกายน62

เริ่มต้นเพียง22,999.-
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (BR) | กรกฎาคม-พฤศจิกายน62

เริ่มต้นเพียง21,600.-
ไทเป ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน กำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (TG) | มิถุนายน-ธันวาคม62

เริ่มต้นเพียง22,900.-
เมืองไทเป ตึก 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถโบราณ เมืองเจียอี้ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่
ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน (XW) | กรกฎาคม-สิงหาคม 62
4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน (XW) | กรกฎาคม-สิงหาคม 62

เริ่มต้นเพียง9,999.-
เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป - พักดี 4 ดาว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน
ตึกไทเป101 - ตลาดปลาไทเป
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
1 2 3 4 5 6 7

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์ไต้หวัน

อนุสรณ์สถานวีรชน
วัดหลงซีนซื่อ
อูไหล
เกาะสันติภาพ
สวนสนุกเยเหม่ย
ฟาร์มชิงจิ้ง และเมืองหลูชัน

อนุสรณ์สถานวีรชน

อนุสรณ์สถานวีรชนนี้ตั้งอยู่ด้านขวาถัดจากโรงแรมแกรนด์ สถานที่แห่งนี้เป็นทีสักการบูชาดวงวิญญาณของทหารจำนวน333,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแต่งเครื่องแบบเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปเป็นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นระลึก

วัดหลงซีนซื่อ

วัดหลงซีนซื่อเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมมังกรหินที่งดงามตั้งอยู่ทางด้านข้าง0ทั้งยังเป็นสถานที่ที่กักเก็บวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับกว่า100คน จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาสักการะบูชาดวงวิญญาณในช่วงพิธีกรรมหรือเทศกาลต่างๆ

อูไหลเป็นสถานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีบ่อน้ำพุร้อน และน้ำตกขนาดใหญ่ มีบริการรถเคเบิลลอยฟ้าพานักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมความงดงามของสายน้ำที่มาจากน้ำตกอูไหล เพลิดเพลินไปกับยามบ่ายที่แสนสบายบนถนนสายเก่าในตัวเมือง ทดลองชิมอาหารว่างจากชนเผ่าอตายาล อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถลงไปแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งได้โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือสามารถเลือกพักในรีสอร์ทที่มีบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวที่ให้บริการโดนปราศจากสิ่งรบกวน ทำให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการผ่อนคลาย และมีความสุข ความสบายได้เป็นอย่างดี

เกาะสันติภาพ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองจีหลง โดยมีสะพานเชื่อต่อระหว่างเมืองจีหลง และเกาะสันติภาพเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสวนสาธารณะริมชายหาดและบริเวณชายฝั่งมีโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของทะเล และยังมีอาหารที่ทำจากสาหร่ายทะเลซึ่งมีขายตามเลียบถนนสายหลักของเกาะ รวมถึงเกี๊ยว และเค้กที่ทำจากสาหร่ายอีกด้วย

สวนสนุกเยเหม่ย เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวันสวนสนุกแห่งนี้มีกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย เช่น การโต้คลื่นในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่,บันไดลื่นความเร็วสูง และอื่นๆที่มากมาย ผู้คนส่วนใหญ่จะมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อนเพื่อมาสัมผัสกับอากาศร้อนและสนุกสนานร่วมกัน ในขณะเดียวกันมีการร่วมงานรื่นเริงและการชมขบวนพาเหรดในสถานที่พักตากอากาศเยเหม่ยซึ่งทำให้การมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น

ทัศนียภาพของฟาร์มชิงจิ้ง ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การทหารผ่านศึกมีลักษณะคล้ายฟาร์มในยุโรปมากเป็นที่ราบสีเขียว และทัศนียภาพแบบชนบทเหมาะแก่การทำเป็นฉากภาพยนตร์หลายเรื่องในไต้หวัน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการจัดแสดงแกะซึ่งเป็นที่นิยมมาก เช่นการตัดขนแกะ , การเลี้ยงแกะโดยใช้สุนัขเลี้ยงแกะ และยังสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกได้ ยังมีบริการเกี่ยวกับที่พักอีกด้วย ซึ่งบ้านพักจะเป็นทรงยุโรป และมักถูกจองเต็มในช่วงวันหยุดดั้งนั้นควรจะจองล่วงหน้า และในเมืองหลูชันเป็นสถานที่ที่วิเศษที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน มีบ่อน้ำพุร้อน และมีวิวทิวทัศน์รอบๆเป็นทิวเขาที่งดงาม

รูปภาพไต้หวัน