โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันแนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

 • 4วัน 3คืน

  TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ก.ค. 62

  เริ่มต้นเพียง11,999.-
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา |วัดพระถังซัมจั๋ง
  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101
  หมู่บ้านสายรุ้ง | เย๋หลิ่ว
  หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี
 • 3วัน 2 คืน

  ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) ก.ค.62

  เริ่มต้นเพียง9,999.-
  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 |
  วัดหลงซาน | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี |
  ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์ไต้หวัน SO CHIC 4 วัน 3 คืน (CI)

  เริ่มต้นเพียง22,222.-
  ไถจง สวนดอกไม้จงเซ่อ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง
  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น น้ำตกสือเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์ไต้หวัน SO GOOD 4 วัน 3 คืน (CI)

  เริ่มต้นเพียง20,955.-
  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ซีเหมินติง
 • 5 วัน 3 คืน

  ทัวร์ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (BR)

  เริ่มต้นเพียง21,600.-
  ไทเป ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
  วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
 • 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์ไต้หวัน กำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (TG)

  เริ่มต้นเพียง22,900.-
  เมืองไทเป ตึก 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  นั่งรถโบราณ เมืองเจียอี้ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่
  ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซานซื่อ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • 5 วัน 4 คืน

  ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน (TG)

  เริ่มต้นเพียง25,900.-
  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่
  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
  ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป

  เริ่มต้นเพียง13,990.-
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซานซื่อ
  ตึกไทเป 101 Duty Free อุทยานอาลีซาน
  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง
 • 5 วัน 3 คืน

  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน (SL)

  เริ่มต้นเพียง12,555.-
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 วัดเหวินอู่
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย
  พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็ม
5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้นเพียง21,900.-
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET
อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN 4 วัน 2 คืน (XW)

เริ่มต้นเพียง9,999.-
ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมหินรูปพระเศียรราชินี ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง
5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VIP E-CLASS 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้นเพียง33,900.-
ชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101
ล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัว ชมวิวทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง
อาหารพิเศษ !! อาหารพื้นเมืองรสเลิศ
6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้นเพียง25,900.-
อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน และอุทยานทาโรโกะ
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ลั้นลา อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้นเพียง20,900.-
ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้นเพียง14,900.-
ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
นมัสการเทพลัทธิเต๋าชมดอกซากุระ ณ วัดเทียนหยวน
กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย”
ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน : B2BXW01 / มี.ค.-มิ.ย.62 : ทัวร์ไต้หวัน : สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง11,900.-
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด
ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา
สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
T-DED AMAZING TAIWAN [ZETTPE48]1
5 วัน 4 คืน

T-DED AMAZING TAIWAN : ZETTPE48 / มี.ค.-มิ.ย.62

เริ่มต้นเพียง24,999.-
สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เย่หลิว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - วัดพระถังซัมจั๋ง
5 วัน 3 คืน

T-DED Miracle In Taiwan [ZETTPE53] [ม.ค.-เม.ย.62]

เริ่มต้นเพียง19,999.-
เที่ยว 3 อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - หยางหมิงซาน - เย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรุปคู่ตึกไทเป
T-DED-TAIWAN-FOCUS-TAIPEI-ZETTPE541
4 วัน 3 คืน

T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI : ZETTPE54 / ม.ค.-เม.ย.62

เริ่มต้นเพียง17,999.-
ขึ้นชมวิวเมืองไทเป บนตึกไทเป 101 ชั้น 89
วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดปลาไทเป - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
นั่งกระเช้าเหมาคง - หมุ่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว
T-DED WONDERFUL TAIWAN [ZETTPE55] [มี.ค.-มิ.ย.] 1
5 วัน 4 คืน

T-DED WONDERFUL TAIWAN : ZETTPE55 / มี.ค.-มิ.ย.62 : ทัวร์ไต้หวัน : สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง19,999.-
อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว 1 คืน
ชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกที่ GAOMEI
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู่ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - กระเช้าเหมาคง - ทะเลสาบสุริยัน
4วัน 3คืน

TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW) ก.ค. 62

เริ่มต้นเพียง11,999.-
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา |วัดพระถังซัมจั๋ง
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101
หมู่บ้านสายรุ้ง | เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี
1 2 3 7

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์ไต้หวัน

อนุสรณ์สถานวีรชน
วัดหลงซีนซื่อ
อูไหล
เกาะสันติภาพ
สวนสนุกเยเหม่ย
ฟาร์มชิงจิ้ง และเมืองหลูชัน

อนุสรณ์สถานวีรชน

อนุสรณ์สถานวีรชนนี้ตั้งอยู่ด้านขวาถัดจากโรงแรมแกรนด์ สถานที่แห่งนี้เป็นทีสักการบูชาดวงวิญญาณของทหารจำนวน333,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแต่งเครื่องแบบเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปเป็นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นระลึก

วัดหลงซีนซื่อ

วัดหลงซีนซื่อเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบดั้งเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมมังกรหินที่งดงามตั้งอยู่ทางด้านข้าง0ทั้งยังเป็นสถานที่ที่กักเก็บวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับกว่า100คน จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาสักการะบูชาดวงวิญญาณในช่วงพิธีกรรมหรือเทศกาลต่างๆ

อูไหลเป็นสถานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีบ่อน้ำพุร้อน และน้ำตกขนาดใหญ่ มีบริการรถเคเบิลลอยฟ้าพานักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมความงดงามของสายน้ำที่มาจากน้ำตกอูไหล เพลิดเพลินไปกับยามบ่ายที่แสนสบายบนถนนสายเก่าในตัวเมือง ทดลองชิมอาหารว่างจากชนเผ่าอตายาล อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถลงไปแช่น้ำในบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งได้โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือสามารถเลือกพักในรีสอร์ทที่มีบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวที่ให้บริการโดนปราศจากสิ่งรบกวน ทำให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการผ่อนคลาย และมีความสุข ความสบายได้เป็นอย่างดี

เกาะสันติภาพ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองจีหลง โดยมีสะพานเชื่อต่อระหว่างเมืองจีหลง และเกาะสันติภาพเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสวนสาธารณะริมชายหาดและบริเวณชายฝั่งมีโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของทะเล และยังมีอาหารที่ทำจากสาหร่ายทะเลซึ่งมีขายตามเลียบถนนสายหลักของเกาะ รวมถึงเกี๊ยว และเค้กที่ทำจากสาหร่ายอีกด้วย

สวนสนุกเยเหม่ย เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวันสวนสนุกแห่งนี้มีกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลาย เช่น การโต้คลื่นในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่,บันไดลื่นความเร็วสูง และอื่นๆที่มากมาย ผู้คนส่วนใหญ่จะมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อนเพื่อมาสัมผัสกับอากาศร้อนและสนุกสนานร่วมกัน ในขณะเดียวกันมีการร่วมงานรื่นเริงและการชมขบวนพาเหรดในสถานที่พักตากอากาศเยเหม่ยซึ่งทำให้การมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดน่าประทับใจมากยิ่งขึ้น

ทัศนียภาพของฟาร์มชิงจิ้ง ซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การทหารผ่านศึกมีลักษณะคล้ายฟาร์มในยุโรปมากเป็นที่ราบสีเขียว และทัศนียภาพแบบชนบทเหมาะแก่การทำเป็นฉากภาพยนตร์หลายเรื่องในไต้หวัน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการจัดแสดงแกะซึ่งเป็นที่นิยมมาก เช่นการตัดขนแกะ , การเลี้ยงแกะโดยใช้สุนัขเลี้ยงแกะ และยังสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกได้ ยังมีบริการเกี่ยวกับที่พักอีกด้วย ซึ่งบ้านพักจะเป็นทรงยุโรป และมักถูกจองเต็มในช่วงวันหยุดดั้งนั้นควรจะจองล่วงหน้า และในเมืองหลูชันเป็นสถานที่ที่วิเศษที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ยุคญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน มีบ่อน้ำพุร้อน และมีวิวทิวทัศน์รอบๆเป็นทิวเขาที่งดงาม

รูปภาพไต้หวัน