โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5168090 l 095-5163250 l 095-5165390 l -095-5163950

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโดช่วงสงกรานต์

  ทัวร์ฮอกไกโดแนะนำ

  ทัวร์ฮอกไกโด ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

  • 5วัน 3คืน

   WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N [HZETTG][ธ.ค.61]

   เริ่มต้นเพียง39,999.-
   นำท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ
   นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
   พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
   ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  • 6วัน 4คืน

   HOKKAIDO PREMIUM SO COOL 6D4N [HZETTG][ธ.ค.61]

   เริ่มต้นเพียง41,999.-
   ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ
   นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
   พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
   ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  • 5วัน 3คืน

   HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5D3N [HZETXJ][ก.ย.-ต.ค.61]

   เริ่มต้นเพียง31,999.-
   พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
   นำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
   นำท่านอิสระ ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
   ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  • 6วัน 4คืน

   HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE 6D4N [HZETXJ][ก.ย.-ต.ค.61]

   เริ่มต้นเพียง32,999.-
   สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
   หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า
   ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
   พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
  • 5วัน 3คืน

   HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5D3N [HZETXJ][ก.ย.-ต.ค.61]

   เริ่มต้นเพียง31,999.-
   พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
   กระเช้าคุโรดาเกะ ,น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
   สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
   ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)
  • 5วัน 3คืน

   COLOUR LEAVES IN HOKKAIDO 5D3N [HZETTG][ต.ค.-พ.ย.61]

   เริ่มต้นเพียง39,999.-
   ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
   ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
   RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน
   สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • 6วัน 4คืน

   AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6D4N [HZETTG][ต.ค.-พ.ย.61]

   เริ่มต้นเพียง41,999.-
   สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ
   นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
   ศาลเจ้าฮอกไกโด ,หมู่บ้านราเมน”
   พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
  • ทัวร์ฮฮกไกโดราคาถูก
   6วัน 4คืน

   HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER บินหรู TG เที่ยวครบไม่มีอิสระ [HJWTTG][พ.ย.61-มี.ค.62]

   เริ่มต้นเพียง42,999.-
   โรงงานชอคโกแลต ISHIYA
   โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Red Brick Warehouses)
   พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
   ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan)
  • ฮฮกไกโด
   5วัน 3คืน

   HOKKAIDO TOWN IN TOWN เที่ยวครบไม่มีอิสระ [JWTJJP32][พ.ย.-ธ.ค.61]

   เริ่มต้นเพียง35,999.-
   ภูเขาไฟโชวะชินซัน-มิตซุยเอ้าเล็ท
   ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ
   โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
   โรงงานชอคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
  5วัน 3คืน

  WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N [HZETTG][ธ.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง39,999.-
  นำท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  6วัน 4คืน

  HOKKAIDO PREMIUM SO COOL 6D4N [HZETTG][ธ.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง41,999.-
  ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  5วัน 3คืน

  HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5D3N [HZETXJ][ก.ย.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง31,999.-
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  นำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  นำท่านอิสระ ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  6วัน 4คืน

  HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE 6D4N [HZETXJ][ก.ย.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง32,999.-
  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
  หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า
  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
  5วัน 3คืน

  HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5D3N [HZETXJ][ก.ย.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง31,999.-
  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  กระเช้าคุโรดาเกะ ,น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)
  5วัน 3คืน

  COLOUR LEAVES IN HOKKAIDO 5D3N [HZETTG][ต.ค.-พ.ย.61]

  เริ่มต้นเพียง39,999.-
  ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
  ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
  RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน
  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  6วัน 4คืน

  AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6D4N [HZETTG][ต.ค.-พ.ย.61]

  เริ่มต้นเพียง41,999.-
  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
  ศาลเจ้าฮอกไกโด ,หมู่บ้านราเมน”
  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
  ทัวร์ฮฮกไกโดราคาถูก
  6วัน 4คืน

  HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER บินหรู TG เที่ยวครบไม่มีอิสระ [HJWTTG][พ.ย.61-มี.ค.62]

  เริ่มต้นเพียง42,999.-
  โรงงานชอคโกแลต ISHIYA
  โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Red Brick Warehouses)
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
  ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan)
  ฮฮกไกโด
  5วัน 3คืน

  HOKKAIDO TOWN IN TOWN เที่ยวครบไม่มีอิสระ [JWTJJP32][พ.ย.-ธ.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง35,999.-
  ภูเขาไฟโชวะชินซัน-มิตซุยเอ้าเล็ท
  ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ
  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
  โรงงานชอคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
  ทัวร์ฮฮกไกโด
  5วัน 3คืน

  HOKKAIDO PANORAMA เที่ยวครบ[JWTJJP33][ธ.ค.61-มี.ค.62]

  เริ่มต้นเพียง37,999.-
  ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง
  สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์
  ฟูราโน่-ชมสุนัขลากเลื่อน
  นิงเกิ้ลเทอเรส-ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร
  5วัน 3คืน

  HOKKAIDO AUTUMN SEASON CHANGE เที่ยวครบไม่มีอิสระ 5 วัน 3 คืน[JWTJJP31][.ต.ค.-พ.ย.61]

  เริ่มต้นเพียง39,999.-
  ภูเขาไฟโชวะชินซัน
  เก็บแอปเปิ้ลที่สวนผลไม้
  จุดชมวิวซาอิโระ
  ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ
  6วัน 4คืน

  สบาย เรนโบว์ HOKKAIDO [HTSBXJ][มิ.ย.-ต.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง32,791.-
  ตื่นตากับ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า
  เก็บภาพสวยงามที่ คลองโอตาร
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ
  5วัน3คืน

  HAPPY HOKKAIDO โลกสวย [HHPTXJ][พ.ค.-ส.ค.61]

  เริ่มต้นเพียง23,777.-
  หุบเขาจิโกคุดานิ
  ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ
  โรงงานช็อคโกแลตอิชิ
  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

  สถานที่น่าไปสำหรับ

  ทัวร์ฮอกไกโด

  ฟุราโนะ
  นิเซโกะ
  เมืองซัปโปโร
  เมืองโอตารุ
  Noboribetsu
  เมือง Abashiri

  ฟุราโนะ

  ฟุระโนะเป็นเมืองกิ่งจังหวัดคะมิกะวะ จังหวัดฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในการชมทุ่งลาเวนเดอร์ หรือการเล่นสกีในฤดูหนาว

  นิเซโกะ

  ตำบลนิเซะโกะ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในอำเภออะบุตะ กิ่งจังหวัดชิริเบะชิ ใน จังหวัดฮกไกโด ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับชาวญี่ปุ่นแล้ว นิเซะโกะมักจะหมายถึงเทือกเขาและเขตเทศบาลตำบล แต่สำหรับชาวต่างชาติ นิเซะโกะหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเล่นสกีซึ่งมีรีสอร์ทตั้งอยู่มากมายอยู่บนเขาโยเต ซึ่งเป็นเขาที่ได้รับฉายาว่าเป็น “ฟุจิแห่งฮกไกโด” คำว่า นิเซะโกะ มาจากภาษาไอนุ ซึ่งมีความหมายว่า “หน้าผาที่ยื่นออกมาเหนือตลิ่ง”

  เมืองซัปโปโร

  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของซัปโปะโระ คือภูเขา โมะอิวะ เป็นยอดเขาสูง 531 เมตรที่เป็นจุดชมวิวของเมือง ที่เดินป่า ดูนก และลานสกี (Ski Jo)ในฤดูหนาวเป็นศูนย์กลางของกิ่งจังหวัดอิชิกะริ ในจังหวัดฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นหนึ่งในเมืองใหม่ที่สุดในญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน แต่เมื่อปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) มีประชากรยุคบุกเบิกเพียง 7 คน

  โอะตะรุ

  เป็นเมืองท่าในกิ่งจังหวัดชิริเบะชิ จังหวัดฮกไกโด ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปะโระ ตัวเมืองหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิกะริ และเป็นเมืองท่าหลักของอ่าวมาเป็นเวลานาน มีอาคารเก่าแก่มากมาย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น และเนื่องจากใช้เวลานั่งรถยนต์จากซัปโปะโระเพียง 25 นาที ในระยะหลังเมืองจึงพัฒนาเป็นย่านที่พักอาศัย

  Noboribetsu

  โนะโบะริเบะสึเป็นเมืองในกิ่งจังหวัดอิบุริ ในจังหวัดฮกไกโด ของประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งในฐานะตำบลเมื่อ ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครซัปโปะโระ นอกจากนี้เมืองยังกินพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ-โทยะ บางส่วนด้วย เนื่องด้วยตัวเมืองเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำ ดังนั้นจึกมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ ซึ่งห่างจากชายฝั่งราว 6 กิโลเมตร ยังเป็นที่ตั้งของ โนะโบะริเบะสึ-อนเซ็ง ที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนจำนวนมาก โดยที่นี่เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น และถือเป็น “เมืองน้ำพุร้อน” ที่ใหญ่ที่สุดในในฮกไกโด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ หุบเขานรก จิโงะกุดัง

  Abashiri

  อะบะชิริ เป็นศูนย์กลางของกิ่งจังหวัดโอค็อตสค์ ในจังหวัดฮกไกโด จัดว่าเป็นเมืองที่มีแห้งแล้งที่สุดในญี่ปุ่น สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของอะบะชิริคือ เรือนจำอะบะชิริ ซึ่งใช้กักขังนักโทษการเมืองในยุคเมจิ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีเรือนจำความปลอดภัยขั้นสูงสุดแห่งใหม่ในเมืองใช้กักขังนักโทษแทน เมืองนี้เป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นปลายทางของรถไฟ

  รูปภาพฮอกไกโด