โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดียแนะนำ

ทัวร์อินเดีย ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ
ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

จัดเรียงตาม

ทัวร์อินเดีย - เนปาล ตามรอยสักการะ4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน [6E] | พ.ย.62
8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย – เนปาล ตามรอยสักการะ4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน [6E] | พ.ย.62

เริ่มต้นเพียง27,999.-
สวนลุมพินีวัน ตำบลพุทธคยา
เมืองสารนาถ
เมืองกุสินารา
เมืองสาวัตถี
รหัสทัวร์ BRS1902253 ทัวร์อินเดีย - เนปาล ตามรอยสักการะ […]
ทัวร์อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา 7 วัน 6 คืน [6E] | พฤศจิกายน62 - มกราคม63 | วันสิ้นปี, วันขึ้นปีใหม่
7 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา 7 วัน 6 คืน [6E] | พฤศจิกายน62 – มกราคม63 | วันสิ้นปี, วันขึ้นปีใหม่

เริ่มต้นเพียง24,900.-
เมืองพาราณสี – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ
เมืองพาราณสี – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ
พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สถูปนางสุชาดา
แม่น้ำเนรัญชรา - ไวสาลี - เมืองกุสินารา
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน | ตุลาคม-ธันวาคม 62 | วันพ่อแห่งชาติ วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่
4 วัน 2 คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน | ตุลาคม-ธันวาคม 62 | วันพ่อแห่งชาติ วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่

เริ่มต้นเพียง14,900.-
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล
บ่อน้ำจันเบารี อักราฟอร์ด Amber fort
ทัชมาฮาล
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] 5 วัน 3 คืน
5 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] 5 วัน 3 คืน (TG) | ก.ค.-ต.ค.62

เริ่มต้นเพียง19,999.-
ชัยปุระ - ซิตี้พาเลส - ฮาวามาฮาล
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด - ป้อมปราการแอมเบอฟอร์ด
อัครา - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ท
ประตูเมืองอินเดีย - กุตับมีนาร์ - ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ZET1901363 ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ […]
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
5 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้นเพียง19,999.-
เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้
พาเลซ ฮาวา มาฮาล ทัชมาฮาล
กุตับมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย
ZET1900804 ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5 วัน 3 คืน […]
ทัวร์อินเดีย ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน [B3] | ธันวาคม62
8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน [B3] | ธันวาคม62

เริ่มต้นเพียง34,000.-
สวนลุมพินีวัน - ตำบลพุทธคยา - ตำบลพุทธคยา
เมืองกุสินารา - เมืองสาวัตถี
ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระบาท 4 สังเวชนียสถาน - ทัชมาฮาล 10 วัน 8 คืน [AI] | ตุลาคม-ธันวาคม62
10 วัน 8 คืน

ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระบาท 4 สังเวชนียสถาน – ทัชมาฮาล 10 วัน 8 คืน [AI] | ตุลาคม-ธันวาคม62

เริ่มต้นเพียง0.-
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ - พุทธคยา
สถูปนางสุชาดา – แม่น้ำเนรัญชรา
ไวสาลี – ชมกุฎาคารศาลา - วัดป่ามหาวัน
กุสินารา - ชมปรินิพพานสถูป - ลุมพินี - เมืองอัครา
ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระบาทที่ยาตรา 12 วัน 10 คืน (AI) | ธันวาคม62 | วันสิ้นปี, วันขึ้นปีใหม่
12 วัน 10 คืน

ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระบาทที่ยาตรา 12 วัน 10 คืน (AI) | ธันวาคม62 | วันสิ้นปี, วันขึ้นปีใหม่

เริ่มต้นเพียง54,000.-
ถ้ำอชันต้า - ถ้ำเอลโลร่า - ทัชมาฮาล
ป้อมปราการเดาลาตาบัด - วัดไทยสารนาถ
พระมูลคันธกุฎี - สักการะต้นศรีมหาโพธิ์
สถูปนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธนานาชาติ
10 วัน 9 คืน

ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา 10 วัน 9 คืน (9W) | ตุลาคม-ธันวาคม62

เริ่มต้นเพียง46,900.-
ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
ป้อมอัครา - ประตูชัย INDIA GATE
เจาคัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ - สถูปนางสุชาดา
ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระพุทธศาสดาแสวงบุญอินเดีย บินตรงลงพุทธคยา 8 วัน 7 คืน [FD]|ต.ค.62 - มี.ค.63
8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระพุทธศาสดาแสวงบุญอินเดีย บินตรงลงพุทธคยา 8 วัน 7 คืน [FD]|ต.ค.62 – มี.ค.63

เริ่มต้นเพียง28,900.-
พุทธคยา กุสินารา
นาลันทา ปัตตานะ
ลุมพินี
รหัสทัวร์ BRS1902255 ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระพุทธศาสดาแสว […]
ทัวร์อินเดีย นมัสเต ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน | ตุลาคม-มกราคม 63 | วันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ
6 วัน 5 คืน

ทัวร์อินเดีย นมัสเต ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน | ตุลาคม-มกราคม 63 | วันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ

เริ่มต้นเพียง19,999.-
ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา
พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ทัวร์อินเดีย น้อมสักการะ 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน [6E] | ตุลาคม-ธันวาคม62 | วันสิ้นปี
5 วัน 4 คืน

ทัวร์อินเดีย น้อมสักการะ 2 สังเวชนียสถาน 5 วัน 4 คืน [6E] | ตุลาคม-ธันวาคม62 | วันสิ้นปี

เริ่มต้นเพียง16,900.-
พาราณสี - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ
พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สถูปนางสุชาดา
แม่น้ำเนรัญชรา
1 2

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์อินเดีย

ทัชมาฮาล
เมืองชัยปุระ
เมืองบังกาลอร์
เทือกเขาหิมาลัย
อุทยานแห่งชาติกัณหา และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
หมู่ถ้ำเอลโลรา

ทัชมาฮาลเป็นสถานที่ที่ผู้คนให้ความสนใจอยากเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อได้ไปเยี่ยมชมยังประเทศอินเดีย
เพราะนอกจากจะมีความประณีตสวยงามราวกับภาพวาดจนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในมรดกโลก
ทัชมาฮาลนั้นถือเป็นสุดยอดของงานสถาปัตยกรรมในยุคมุฆัล ทัชมาฮาลยังเป็นตัวแทนของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันจางหายของ
จักรพรรดิ ชาห์ จะฮาน ที่สร้างให้แก่พระมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกสุด ๆ
สำหรับผู้ที่เดินมาทางท่องเที่ยวแบบเป็นคู่รัก ตำนานเล่าว่าพระศพของจักรพรรดิ “ชาห์ จะฮาน”ได้ถูกนำมาวางเคียงข้าง
พระศพของพระมเหสี “มุมตาซมาฮาล” ผู้เป็นที่รักไว้ในทัชมาฮาล

เมืองชัยปุระในอีกชื่อคือเมือง จัยปูร์ ซึ่งหากจะมาที่นี่ สามารถมาได้ทั้งทางรถยนต์และเครื่องบิน ชัยปุระมีความหมายว่า นครแห่งผู้ชนะ ซึ่งเป็นเหมืองหลวงของรัฐราชาสถาน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาแอมเบอร์ ไสว จัยซิงห์ ที่2ซึ่งแต่เดิมไม่ได้เป็นสีชมพูแต่เป็นสีเทา ขอบเค้าโครงจะเป็นสีขาว แต่ถูกสั่งให้เปลี่ยนเป็นสีชมพู เพื่อต้อนรับการเสด็จของเจ้าชาย Albert เมืองชัยปุระขึ้นชื่อในด้านงานศิลปะหัตกรรมมากมาย อาทิ เครื่องประดับ สิ่งทอ และของแกะสลัก ซึ่งหากได้มาที่นี่ พลาดไม่ได้เลยกับการท่องเที่ยวเช่น ป้อมปราการแอมเบอร์ , พระราชวังน้ำ , ซิตี้พาเลช และสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมาย

เมืองบังกาลอร์เป็นเมื่องแห่งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งหากจะดูความเติบโตด้านเทคโนโยยีสารสนเทศ คงไม่พ้นที่บังกาลอร์แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐการ์นาตากา ทางใต้ของอินเดียซึ่งความโดดเด่นด้านนี้ก็ด้วยการเริ่มต้นที่ สร้างคน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่โด่งดังอย่าง Indian Institute of Science ที่รับเฉพาะพวกหัวกะทิ แม้แต่ NASA เองก็เล็งคนกลุ่มนี้เข้าทำงาน นอกจากด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่โด่งดัง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเปิดรอนักท่องเที่ยวอีกมาก อาทิ Vidhana Soudha สถาปัตยกรรมนีโอ ดาวิเดียน ที่สร้างด้วยหินแกรนิต , Cubbon Park ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง และอื่นๆอีกมากมายที่ยังรอคุณแวะเข้ามาสัมผัส

เทือกเขาหิมาลัยเป็นศูนย์รวมแห่งการพักผ่อนเป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต้ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางทิศเหนือ เป็นที่ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ และยอดเขากันเจนชุงคา (Kanchenjunga) และยังประกอบด้วยยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 7,200 เมตร (23,600 ฟุต) มากกว่าหนึ่งร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติกัณหาและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เป็นสถานที่ที่คุณจะต้องไปเยือนให้ได้ ทุ่งหญ้าของ2เขตนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของกวางส่วนลึกของป่านั้นจะสัตว์หลายชนิดเช่น เสือดาว หมี แมวป่า และเสือโคร่ง เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกสองแห่งคือ 1. เมืองปัจมาร์หิ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักเดินป่า นักปีนเขา และผู้ที่ชื่อชอบธรรมชาติทั้งหลาย 2. เมืองเพทฆาฏ จะมีสถานที่เที่ยวอีกอย่างคือน้ำตกธุอันธาร หรือน้ำตกหมอกควัน

หมู่ถ้ำเอลโลราตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรังกาบาดประกอบด้วยถ้ำทั้งหมด 34 คูหา เป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนา (ถ้ำหมายเลข 1-12) เทวาลัยถ้ำในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ถ้ำหมายเลข14-16) และวิหารถ้ำในศาสนาเชน (ถ้ำหมายเลข30และ32) ซึ่งถ้ำเหล่านี้ขุดเจาะเข้าไปในภูผาราว10ศตวรรษก่อน และเอลโลราแห่งนี้ถูกสลักขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์

รูปภาพอินเดีย