โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดียแนะนำ

ทัวร์อินเดีย ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

ตามรอยพระบาท น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน [BRS6E06] 12-18 กรกฎาคม 2562 1
7 วัน 6 คืน

ตามรอยพระบาท น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน : BRS6E06 / ก.ค.62 : ทัวร์อินเดีย

เริ่มต้นเพียง23,900.-
ชม พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ ธัมเมกขสถูป
สักการะ ธัมมราชิกสถูป - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ
ล่องเรือชมวิถีชีวิตและชมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคา
นมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
7 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย -เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6E ( ก.ค. – ก.ย. 62)

เริ่มต้นเพียง19,900.-
ธัมเมกขสถูป – พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สถูปนางสุชาดา – พระมหาเจดีย์พุทธคยา
เขาคิชกูฎ – วัดเวฬุวัน - นาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา – หลวงพ่อองค์ดำ
9 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย HIMACAL ดินแดนหิมพานต์ 9 วัน 7 คืน (6E)

เริ่มต้นเพียง29,999.-
สวนหินจันดิการ์ หรือ Rock Garden
เมืองชิมลา - วัดเบริงนัค - ป้อมกัมรุ
เทวาลัยหินทรงศิขระ - พระราชวัง Padam Palace
5วัน 2คืน

ทัวร์อินเดีย Special Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5วัน 2คืน (XW) พ.ค.-ต.ค.62

เริ่มต้นเพียง14,900.-
Amber fort ป้อมปราการ
“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ
อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
10 วัน 9 คืน

ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา 10 วัน 9 คืน (9W)

เริ่มต้นเพียง46,900.-
ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก
ป้อมอัครา - ประตูชัย INDIA GATE
เจาคัณฑีสถูป - ธัมเมกขสถูป
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ - สถูปนางสุชาดา
7 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย ตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา 7 วัน 6 คืน (6E)

เริ่มต้นเพียง23,900.-
พระมูลคันธกุฎี - ธัมเมกขสถูป
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งสารนาถ - พระมหาเจดีย์พุทธคยา
สถูปนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา
เกสรียาสถูป - มกุฏพันธนเจดีย์
4 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย มุมไบ ออรังกาบาด ถ้ำอาจันต้า ถ้ำเอโรล่า 4 วัน 3 คืน (9W)

เริ่มต้นเพียง32,900.-
ถ้ำเอลโลลา - บีบีกา มักบารา
ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำอาจันต้า
ประตูชัย Gateway of India
พระพิฆเนศวรศรีสิทธิวินายัก - SIDDHIVINAYAK
4 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย เชนไน อินเดียใต้ 4 วัน 3 คืน (6E)

เริ่มต้นเพียง12,999.-
วัดกาปาลีสวาราร์ - วัดมะม่วง
ปัญจรถ Pancha Rathas
วัดชอร์ Shore temple
วัดไวกูนท Vaikunta Perumal Temple
5 วัน 2 คืน

ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน นครสีชมพู ชัยปุระ ทัชมาฮาล 5 วัน 2 คืน [TG]

เริ่มต้นเพียง25,900.-
เดลลี ป้อมอักรา
ป้อมปราการแอมเบอร์
ฮาวา มาฮาล
หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์
7 วัน 4 คืน

ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน แคชเมียร์ เดลลี ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน [TG]

เริ่มต้นเพียง29,900.-
ป้อมอักรา - ทัชมาฮาล
เดลลี - ประตูชัยนิวเดลลี
พาฮาลแกม
8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน (6E)

เริ่มต้นเพียง19,999.-
ลุมพินี - กุสินารา - ราชคฤห์ - คยา - พาราณสี
สารนาถ - สาวัตถี - คายา - ธัมเมกขสถูป
เขาคิชกูฏ - คันธเจดีย์ - ปรินิพพานวิหาร
มกุฎพันธเจดีย์ - วิหารมายาเทวี
8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดา 8 วัน 7 คืน (FD)

เริ่มต้นเพียง33,900.-
พระมหาเจดีย์พุทธคยา สัตตมหาสถาน
บ้านนางสุชาดา แม่น้ำเนรัญชรา
นมัสการธรรมเมกขสถูป ล่องเรือในแม่น้ำคงคา
มกุฏพันธเจดีย์ วัดเวฬุวัน ต้นพระศรีมหาโพธิ์
1 2

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์อินเดีย

ทัชมาฮาล
เมืองชัยปุระ
เมืองบังกาลอร์
เทือกเขาหิมาลัย
อุทยานแห่งชาติกัณหา และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
หมู่ถ้ำเอลโลรา

ทัชมาฮาลเป็นสถานที่ที่ผู้คนให้ความสนใจอยากเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อได้ไปเยี่ยมชมยังประเทศอินเดีย
เพราะนอกจากจะมีความประณีตสวยงามราวกับภาพวาดจนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในมรดกโลก
ทัชมาฮาลนั้นถือเป็นสุดยอดของงานสถาปัตยกรรมในยุคมุฆัล ทัชมาฮาลยังเป็นตัวแทนของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันจางหายของ
จักรพรรดิ ชาห์ จะฮาน ที่สร้างให้แก่พระมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกสุด ๆ
สำหรับผู้ที่เดินมาทางท่องเที่ยวแบบเป็นคู่รัก ตำนานเล่าว่าพระศพของจักรพรรดิ “ชาห์ จะฮาน”ได้ถูกนำมาวางเคียงข้าง
พระศพของพระมเหสี “มุมตาซมาฮาล” ผู้เป็นที่รักไว้ในทัชมาฮาล

เมืองชัยปุระในอีกชื่อคือเมือง จัยปูร์ ซึ่งหากจะมาที่นี่ สามารถมาได้ทั้งทางรถยนต์และเครื่องบิน ชัยปุระมีความหมายว่า นครแห่งผู้ชนะ ซึ่งเป็นเหมืองหลวงของรัฐราชาสถาน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1728 โดยมหาราชาแอมเบอร์ ไสว จัยซิงห์ ที่2ซึ่งแต่เดิมไม่ได้เป็นสีชมพูแต่เป็นสีเทา ขอบเค้าโครงจะเป็นสีขาว แต่ถูกสั่งให้เปลี่ยนเป็นสีชมพู เพื่อต้อนรับการเสด็จของเจ้าชาย Albert เมืองชัยปุระขึ้นชื่อในด้านงานศิลปะหัตกรรมมากมาย อาทิ เครื่องประดับ สิ่งทอ และของแกะสลัก ซึ่งหากได้มาที่นี่ พลาดไม่ได้เลยกับการท่องเที่ยวเช่น ป้อมปราการแอมเบอร์ , พระราชวังน้ำ , ซิตี้พาเลช และสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมาย

เมืองบังกาลอร์เป็นเมื่องแห่งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งหากจะดูความเติบโตด้านเทคโนโยยีสารสนเทศ คงไม่พ้นที่บังกาลอร์แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐการ์นาตากา ทางใต้ของอินเดียซึ่งความโดดเด่นด้านนี้ก็ด้วยการเริ่มต้นที่ สร้างคน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่โด่งดังอย่าง Indian Institute of Science ที่รับเฉพาะพวกหัวกะทิ แม้แต่ NASA เองก็เล็งคนกลุ่มนี้เข้าทำงาน นอกจากด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่โด่งดัง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเปิดรอนักท่องเที่ยวอีกมาก อาทิ Vidhana Soudha สถาปัตยกรรมนีโอ ดาวิเดียน ที่สร้างด้วยหินแกรนิต , Cubbon Park ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง และอื่นๆอีกมากมายที่ยังรอคุณแวะเข้ามาสัมผัส

เทือกเขาหิมาลัยเป็นศูนย์รวมแห่งการพักผ่อนเป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต้ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางทิศเหนือ เป็นที่ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ และยอดเขากันเจนชุงคา (Kanchenjunga) และยังประกอบด้วยยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 7,200 เมตร (23,600 ฟุต) มากกว่าหนึ่งร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติกัณหาและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เป็นสถานที่ที่คุณจะต้องไปเยือนให้ได้ ทุ่งหญ้าของ2เขตนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของกวางส่วนลึกของป่านั้นจะสัตว์หลายชนิดเช่น เสือดาว หมี แมวป่า และเสือโคร่ง เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกสองแห่งคือ 1. เมืองปัจมาร์หิ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักเดินป่า นักปีนเขา และผู้ที่ชื่อชอบธรรมชาติทั้งหลาย 2. เมืองเพทฆาฏ จะมีสถานที่เที่ยวอีกอย่างคือน้ำตกธุอันธาร หรือน้ำตกหมอกควัน

หมู่ถ้ำเอลโลราตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรังกาบาดประกอบด้วยถ้ำทั้งหมด 34 คูหา เป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนา (ถ้ำหมายเลข 1-12) เทวาลัยถ้ำในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ถ้ำหมายเลข14-16) และวิหารถ้ำในศาสนาเชน (ถ้ำหมายเลข30และ32) ซึ่งถ้ำเหล่านี้ขุดเจาะเข้าไปในภูผาราว10ศตวรรษก่อน และเอลโลราแห่งนี้ถูกสลักขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์

รูปภาพอินเดีย