โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลียแนะนำ

ทัวร์ออสเตรเลีย ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

  จัดเรียงตาม

  สถานที่น่าไปสำหรับ

  ทัวร์ออสเตรเลีย

  วัดเซ็นโซจิ
  พระราชวังอิมพีเรียล
  สวนสาธารณะอุเอะโนะ
  ชิบูย่า
  หอคอยโตเกียว
  ชินจูกุ

  วัดเซนโซ

  หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดอาซากุสะ เป็นวัดพุทธ ในย่าน อะสะกุสะ เขตไทโต โตเกียว เป็นวัดที่เก่าแก่ และ มีความสำคัญ ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว แรกเริ่ม เคยเป็นวัด ในสายเทนได ต่อมาได้แยก เป็นอิสระหลัง สงครามโลก ครั้งที่สอง บริเวณติดกับวัด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอาซากุสะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต วัดเซนโซเป็น สถานที่จัดเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดและ ได้รับความนิยมมากที่สุดในโตเกียว เทศกาลมีระยะเวลา 3-4 วัน ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ระหว่าง นี้ถนน ใกล้เคียง จะปิดการ จราจรตั้งแต่เช้าจนถึงหัวค่ำ

  พระราชวังอิมพีเรียล

  พระราชวังหลวง ในกรุงโตเกียวนั้น ปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของ จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน แขวงชิโยะดะ กรุงโตเกียว ใกล้กับสถานี รถไฟโตเกียว ภายในพระราชวัง ประกอบด้วย พระราชมนเทียร, พระตำหนัก ของพระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ ของสะสมในพระองค์, สำนักพระราชวัง, และพระราช อุทยานขนาดใหญ่

  สวนอุเอะโนะ เป็นสวนสาธารณะที่มี พื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใน อุเอะโนะ เขตไทโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้ง ของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูล โตะกุงะวะเป็นผู้สร้างวัดนี้ เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะ จากการโจมตี ของฝ่าย ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้ถูกทำลาย ในช่วงสงคราม โบะชิน สวนอุเอะ โนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็งแปลว่า “สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ”

  แขวง ชิบะยุเป็น ที่ตั้งของย่านธุรกิจ และ ที่พักอาศัย ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น ไดกันยะมะ. เอะบิซุ. ฮะระจุกุ. ฮิโร. ฮิงะชิ. โอะโมะเตะซันโด. เซ็นดะงะยะ และโยะโยะงิ

  โตเกียวทาวเวอร์ คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 332.6 เมตร นอกจากจะเป็นหอคอยที่ไว้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เช่น NHK TBS ฯลฯ แล้ว โตเกียวทาวเวอร์ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโตเกียวอีกด้วย โดยปีหนึ่งจะมีคนเข้าชมหอมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน

  ชินจุกุ หนึ่งในเขตธุรกิจของมหานครโตเกียว สถานีรถไฟชินจุกุ เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้ใช้ บริการต่อวัน มากที่สุดในโลก และมีอาคารสำนักงาน บริหารมหานครโตเกียวตั้งอยู่ พื้นที่รอบ ๆ ชินจุกุ เป็นอีกสถานที่ หนึ่งที่วัยรุ่น และ นักท่องเที่ยว นิยมมาเที่ยว เป็นย่านที่ มีแสงสีของโตเกียว และเป็นสถานที่ ที่มีของขายมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และ ร้านอาหารมากมาย

  รูปภาพออสเตรเลีย