โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5168090 l 095-5163250 l 095-5165390 l -095-5163950

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แนะนำ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

9วัน 6คืน

Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน[HVTGTG][พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง62,300.-
มหานครปารีส
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้ำแซน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
9วัน 6คืน

Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี[HVTGTG][ต.ค.61]

เริ่มต้นเพียง68,900.-
มหานครปารีส
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้ำแซน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
8วัน 5คืน

EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE (HZETSQ)(ก.ค.-ธ.ค.61)

เริ่มต้นเพียง55,888.-
ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs)
แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)
พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace)
SEASONS SWEET SWISS FRANCE
7วัน 4คืน

SEASONS SWEET SWISS FRANCE [HZETEYZRH03] [ก.ย-ธ.ค 61]

เริ่มต้นเพียง45,888.-
ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
ชมสะพานไม้ชาเปล
เที่ยวชมมหานครปารีส (Paris)
7วัน 4คืน

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส [HCST][ก.พ.61-เม.ย.61]

เริ่มต้นเพียง49,900.-
ชมหอไอเฟล
ล่องบาโตมูช
เมืองลูเซิร์น
ยอดเขาทิตลิส

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สิงหินหินสลักบนหน้าผา
สะพานคาเปล
ลานสฟิงค์
ยอดเขาจูงเฟรา
ทะเลสาบเจนีวา
แมทเธอฮอร์น

สิงหินหินสลักบนหน้าผาเป็นอนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน สร้างเพื่ออุทิศให้กับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เมื่อดูสิงโตตัวนี้ จะเห็นว่ามีลักษณะนอนหมอบ มีหอกปักอยู่กลางหลัง สีหน้าแสดงความเจ็บปวดและเศร้าสร้อย

สะพานคาเปล เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ลานสฟิงค์เป็นหอดูดาวที่ตั้งอยู่บนภูเขายูงเฟรา สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก มีลานกว้างไว้ชนทิวทัศน์อยู่ติดกันซึ่งสามารถขึ้นไปดูได้ฟรี แต่พิเศษตรงที่วิธีขึ้น ลิฟที่ใช้เดินทางจากสถานีเพื่อขึ้นไปยังหอดูดาวนั้นถูกสร้างขึ้นโดยการเจาะผ่านยอดเขา

ยอดเขาจูงเฟรา เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มีถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร โดยไม่เคยละลาย บนยอดเขา และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักสกีมาเล่นกีฬาที่ท้าทายที่นี่ การขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราสามารถทำได้ โดยใช้รถไฟสายกลาเซียร์ เอ๊กซ์เพรส

ทะเลสาบเจนีวา ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิสและมีบางส่วน ที่อยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แมทเธอฮอร์น เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ภูเขาที่สูงกว่า 4,478 เมตร รูปทรงปิรามิดที่งดงามตั้งอยู่บนพื้นที่ Zermatt ในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนเมืองของอิตาลี เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมความงามไม่เว้นแต่ละวัน เพราะที่นีมีความสวยงาม และมีเสน่ห์

รูปภาพสวิตเซอร์แลนด์