โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์ย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้งแนะนำ

ทัวร์ย่างกุ้ง ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ
ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

จัดเรียงตาม

ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (DD) | พฤษภาคม-กันยายน62
1 วัน

ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (DD) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง4,999.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
ขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี - พระพุทธรูปปางมารวิชัย
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน [DD]|มิถุนายน - กันยายน 62
2วัน1คืน

ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน [DD]|มิถุนายน – กันยายน 62

เริ่มต้นเพียง6,555.-
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
เจดีย์ชเวดากอง - พระนอนตาหวาน
พระงาทัตยี - เจดีย์มหาวิชยะ - วัดพระเขี้ยวแก้ว
วัดบารมี - เจดีย์กาบาเอ - วัดพระหินอ่อน
2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD) | เมษายน-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง7,555.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel
3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง12,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท
2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง7,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
216864982 - เทพทันใจ เจดีย์โบตะตาว หรือ โบตาทาวน์ ย่างกุ้ง พม่า_692x600
2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่าไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG) | เมษายน-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง7,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
1 วัน

พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน : B2BRGN-DD002 / พ.ค.-ก.ย.62

เริ่มต้นเพียง4,999.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
3 วัน 2 คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน : B2BRGN-PG001 / พ.ค.-ก.ย.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์ย่างกุ้ง : ทัวร์หงสาวดี

เริ่มต้นเพียง12,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000
สักการะพระธาตุอินทร์ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
2 วัน 1 คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี : B2BRGN-PG002 / พ.ค.-ก.ย.62 : ทัวร์พม่า

เริ่มต้นเพียง7,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
พักผ่อนห้องรับรองสายการบิน
ทัวร์พม่า พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน [DD]|มิถุนายน - กันยายน 62
1วัน

ทัวร์พม่า พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน [DD]|มิถุนายน – กันยายน 62

เริ่มต้นเพียง3,333.-
เจดีย์ชเวดากอง
พระนอนตาหวาน
เจดีย์โบตะทาวน์
พระงาทัตยี - วัดพระหินอ่อน
ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน [PG]|มิถุนายน - กันยายน 62
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน [PG]|มิถุนายน – กันยายน 62

เริ่มต้นเพียง11,999.-
วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดีพระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนตาหวาน
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) -เทพกระซิบ
ทัวร์พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน [DD]|มิถุนายน - กันยายน 62
3วัน2คืน

ทัวร์พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน [DD]|มิถุนายน – กันยายน 62

เริ่มต้นเพียง9,999.-
หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์
1 2 3 4

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์ย่างกุ้ง

มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะตาว
ขอพรเทพทันใจ
เจดีย์สุเล
ไชน่าทาวน์
ตลาดโบจ๊กอองซาน

มหาเจดีย์ชเวดากอง

1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า ถือเป็นอันดับหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวในพม่าที่ทุกคนต้องไปเยือน จากคำบอกเล่าของผู้ที่ไปมา แล้วต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆ เพราะเจดีย์สีทองอร่าม จนแสงทองสะท้อนเข้าตา ถ้าลองเพ่งดูที่ผิวเจดีย์ จะเห็นทองเป็นแผ่นเรียงหุ้มเจดีย์ไว้ทั้งองค์ คิดเป็นน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม

เจดีย์โบตะตาว

เจดีย์ยอดนิยมของทัวร์ไทยเลยหล่ะ ชื่อเจดีย์หมายถึง ทหาร 1,000 นาย มาจาก ทหาร 1,000 นายที่ตั้งแถวทวายความเคารพพระเกศาธาตุที่อันเชิญมาจาก ประเทศอินเดีย โครงสร้างเจดีย์มีช่องซิกแซก คล้ายเขาวงกต ภายในสีทองอร่าม และมีวัตุโบราณจัดแสดงอยู่

ขอพรเทพทันใจ

สิ่งที่ดึงดูดคนไทยจนใครๆ ก็ต้องใส่ไว้ในโปรแกรมคือ การสักการะขอพร “เทพทันใจ” หรือ “นัตโบโบยี” ตั้งอยู่ที่ศาลาริมน้ำด้านซ้ายของเจดีย์โบตะตาว สำหรับเทพทันใจองค์นี้ได้รับความนิยมในการขอพรแบบสุดๆ ขอบอกว่าขอสิ่งในก็จะสมปราถนา

เจดีย์สุเล

หรือที่เรียกกันว่า สุเลพญา เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสีทองอร่าม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยที่ถนนสายหลักทุกสายจะพุ่งเข้าหา เจดีย์แห่งนี้ เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ชาวพม่านับถือ ว่ากันว่ามีอายุเป็น พันๆปี

ไชน่าทาวน์

ประเทศไหนๆก็มีไชน่าทาวน์ ไม่เว้นแม้แต่พม่า ไชน่าทาวน์ในพม่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมาย เป็นถนนที่ตรงมาจากเจดีย์สุเล ถ้าเป็นตอนค่ำจะกลายเป็นแหล่งอาหารเย็นที่น่าสนใจทีเดียว

ตลาดโบจ๊กอองซาน

หรืออีกชื่อก็คือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ขาช้อปและขาชมไม่ควรพลาดทั้งคู่ สำหรับขาช้อปที่นี่เป็นแหล่งรวมของฝากทุกชนิด คนไทยกระเป๋าฉีกกันนักต่อนัก ที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าคุ้นเคยกับคนไทยขนาดพูดไทยได้กระจาย ต่อรองราคาได้แบบมัน สินค้าล่อตาล่อใจ อาทิเช่น เครื่องประดับ อัญมณี หยก เครื่องเงิน ไม้แกะสลักเป็นพระพุทธรูปหรือเทวรูป

ส่วนขาชม สถาปัตยกรรมของอาคารเก่า ในตลาดนั้นดูคลาสสิค สำหรับเก็บภาพสวยๆ

รูปภาพเมืองย่างกุ้ง