โทร : 02-056-4100 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์แนะนำ

ทัวร์มัณฑะเลย์ ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

3 วัน 2 คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน : B2BRGN-PG001 / พ.ค.-ก.ย.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์ย่างกุ้ง : ทัวร์หงสาวดี

เริ่มต้นเพียง12,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000
สักการะพระธาตุอินทร์ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์-พุกาม
4 วัน 3 คืน

กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์-พุกาม : PBT-PGBKKMDL01 / ม.ค. – เม.ย.62 / สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง16,900.-
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์
ชมวัดกุโสดอ - ไปทำบุญที่วัดมหากันดายง
สะพานไม้อูเบ็ง(UBEN)- ชมวัดมนุหา
นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ : ZETMDL05 / พ.ค.62-ม.ค.63

เริ่มต้นเพียง12,999.-
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ.ป่าทะเลเจดีย์
สักการะ 2 มหาบุชาสถาน
เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน : BT-MMR051PG / มี.ค.-เม.ย.62 : ทัวร์มัณฑะเลย์ : สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,900.-
ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์
วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา
วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล
ตามรอยโยเดีย-นั่งเครื่องภายใน-มัณฑะเลย์-รัฐฉาน-อินเล-อังวะ-อมรปุระ-สกายน์-GOT1PG003-เม.ย.-พ.ค.62
4 วัน 3 คืน

บินตรงเชียงใหม่ Charming of Shan State ตามรอยโยเดีย (นั่งเครื่องภายใน) มัณฑะเลย์ รัฐฉาน อินเล อังวะ อมรปุระ สกายน์ : GOT1PG003 / เม.ย.-พ.ค.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง26,888.-
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมสักการะพระบัวเข็ม ณ วัดพองดออู
ชมสวนเกษตรลอยน้ำ และวิถีชีวิตบนน้ำ
ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Mandalay มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน [GOT1PG004] [เม.ย.-พ.ค.62]
3 วัน 2 คืน

บินตรงเชียงใหม่ Chillax at Mandalay มัณฑะเลย์ อมรปุระ สกายน์ มิงกุน : GOT1PG004 / เม.ย.-พ.ค.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์มัณฑะเลย์ : สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง15,888.-
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมความงดงามของ พระตำหนักชเวนันดอว์
บินตรงเชียงใหม่ Mandalay fly to Bagan มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ (นั่งเครื่องภายใน) [GOT1PG002] [มี.ค.-พ.ค.62] 1
4 วัน 3 คืน

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay fly to Bagan มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ (นั่งเครื่องภายใน) : GOT1PG002 / มี.ค.-พ.ค.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง24,888.-
ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง
1. ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน (นั่งเครื่องภายใน) [GOT1PG008] [พ.ค.-ส.ค.62]
5 วัน 4 คืน

บินตรงเชียงใหม่ ไหว้สา 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุ : GOT1PG008 / พ.ค.-ส.ค.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์มัณฑะเลย์

เริ่มต้นเพียง0.-
สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
ขอพรธุระกิจค้าขายให้เจริญรุ่งเรือง พระสุริยัน-จันทรา
ขอพรเทพทันใจและเทพกระซิบ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง
2 วัน 1 คืน

พม่า กอดบุญ หนุนนำ (ย่างกุ้ง) : GOT1FD003 / มี.ค-เม.ย.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์ย่างกุ้ง

เริ่มต้นเพียง6,900.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย
4 วัน 3 คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน (บินภายใน) [BIDMMR05_FD]

เริ่มต้นเพียง17,900.-
มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสินารา- เขามัณฑะเลย์
เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา
วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญูวิหารธรรมยันจี
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดี (บินภายใน) [BIDMMR05PG][ก.พ.-เม.ย.]
4 วัน 3 คืน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดี (บินภายใน) : BIDMMR05PG / ก.พ.-เม.ย.62 / สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง17,900.-
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
ป่าทะเลเจดีย์ 4000องค์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ [BIDMMR10FD] [ม.ค.-เม.ย.]
4 วัน 3 คืน

พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ : BIDMMR10FD / ม.ค.-เม.ย.62 / สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง18,900.-
พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์
วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา
พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
1 2

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์มัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดกุโสดอ
วัดชเวนันดอว์
ตลาดซายโจ
ภูเขามัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์แห่งนี้นี่เอง อันที่จริงแล้วไม่น่าจะอยู่ที่นี่เพราะ พระมหามัยมุนี แท้จริงเป็นสมบัติของชาวยะไข่ บางตำนานบอกว่า สร้าขึ้นตั้งแต่สมันพุทธกาล ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรม พระมหามัยมุนี เป็นพระที่งามและน่าเลื่อมใสมาก ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ พิธีล้างพระพักตร์ นั่นเพราะมีความเชื่อว่าพระมหามุนีนั้นมีชีวิต มีลมหายใจ พิธีจะเริ่มเวลา 4.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังหลวง ในกรุงโตเกียวนั้น ปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของ จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน แขวงชิโยะดะ กรุงโตเกียว ใกล้กับสถานี รถไฟโตเกียว ภายในพระราชวัง ประกอบด้วย พระราชมนเทียร, พระตำหนัก ของพระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ ของสะสมในพระองค์, สำนักพระราชวัง, และพระราช อุทยานขนาดใหญ่

วัดกุโสดอ

สวนอุเอะโนะ เป็นสวนสาธารณะที่มี พื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใน อุเอะโนะ เขตไทโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้ง ของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูล โตะกุงะวะเป็นผู้สร้างวัดนี้ เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะ จากการโจมตี ของฝ่าย ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้ถูกทำลาย ในช่วงสงคราม โบะชิน สวนอุเอะ โนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็งแปลว่า “สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ”

วัดชเวนันดอว์

แขวง ชิบะยุเป็น ที่ตั้งของย่านธุรกิจ และ ที่พักอาศัย ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น ไดกันยะมะ. เอะบิซุ. ฮะระจุกุ. ฮิโร. ฮิงะชิ. โอะโมะเตะซันโด. เซ็นดะงะยะ และโยะโยะงิ

ตลาดซายโจ

โตเกียวทาวเวอร์ คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 332.6 เมตร นอกจากจะเป็นหอคอยที่ไว้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เช่น NHK TBS ฯลฯ แล้ว โตเกียวทาวเวอร์ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโตเกียวอีกด้วย โดยปีหนึ่งจะมีคนเข้าชมหอมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน

ภูเขามัณฑะเลย์

หนึ่งในเขตธุรกิจของมหานครโตเกียว สถานีรถไฟชินจุกุ เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้ใช้ บริการต่อวัน มากที่สุดในโลก และมีอาคารสำนักงาน บริหารมหานครโตเกียวตั้งอยู่ พื้นที่รอบ ๆ ชินจุกุ เป็นอีกสถานที่ หนึ่งที่วัยรุ่น และ นักท่องเที่ยว นิยมมาเที่ยว เป็นย่านที่ มีแสงสีของโตเกียว และเป็นสถานที่ ที่มีของขายมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และ ร้านอาหารมากมาย

รูปภาพมัณฑะเลย์