โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์แนะนำ

ทัวร์มัณฑะเลย์ ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ
ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

จัดเรียงตาม

3 วัน 2 คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน : B2BRGN-PG001 / พ.ค.-ก.ย.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์ย่างกุ้ง : ทัวร์หงสาวดี

เริ่มต้นเพียง12,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000
สักการะพระธาตุอินทร์ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน [PG]|มิถุนายน - กันยายน 62
4วัน3คืน

ทัวร์พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน [PG]|มิถุนายน – กันยายน 62

เริ่มต้นเพียง13,999.-
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ
พระราชวังมัณฑะเลย์-ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์
วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
ทัวพม่า มหัศจรรย์....พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน (PG)| ก.ย.62 - ม.ค.63
3 วัน 2 คืน

ทัวพม่า มหัศจรรย์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน (PG)| ก.ย.62 – ม.ค.63

เริ่มต้นเพียง11,900.-
มัณฑะเลย์ พินอูลวิน นั่งรถม้าชมเมือง ตลาดเช้าพินอูลวิน
วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็งเข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ
สกายน์ เจดีย์นมนาง เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น เจดีย์อูมินทงแส่
รหัสทัวร์ BID1902256 ทัวพม่า มหัศจรรย์..พม่า พินอูลวิน […]
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า พุกาม 3 วัน 2 คืน (FD) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง10,900.-
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์บูพญา
วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา
มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง17,900.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง
ทะเลเจดีย์ 4,000องค์
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง12,900.-
ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอว์
หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน
ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ : ZETMDL05 / พ.ค.62-ม.ค.63

เริ่มต้นเพียง12,999.-
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ.ป่าทะเลเจดีย์
สักการะ 2 มหาบุชาสถาน
เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน (FD) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง16,900.-
พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ วัดกุสินารา ทะเลสาบอินเล
หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม
4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า ทำบุญ ไหว้พระ มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) | พฤษภาคม-กันยายน62

เริ่มต้นเพียง14,900.-
สะพานไม้อูเบ็ง - พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน | กรกฏาคม-ธันวาคม 62
3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน | กรกฏาคม-ธันวาคม 62

เริ่มต้นเพียง10,900.-
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี 
ทัชมาฮาลพม่า สะพานไม้อูเบ็ง 
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  มัณฑะเลย์ฮิลล์
พระราชวังมัณฑะเลย์  ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม 
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน | กรกฏาคม-ธันวาคม 62
4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน | กรกฏาคม-ธันวาคม 62

เริ่มต้นเพียง12,900.-
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
พระราชวังมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ฮิลล์
เจดีย์ชเวสิกอง ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....อินเล 1ปีมีครั้งเดียว 3 วัน 2 คืน (FD) | ต.ค. 62
3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์….อินเล 1ปีมีครั้งเดียว 3 วัน 2 คืน (FD) | ต.ค. 62

เริ่มต้นเพียง17,900.-
ร่วมชมพิธีแห่พระบัวเข็ม
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
พระราชวังมัณฑะเลย์
BID1902671 / มหัศจรรย์....อินเล 1ปีมีครั้งเดียว [BIDMMR […]
1 2

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์มัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดกุโสดอ
วัดชเวนันดอว์
ตลาดซายโจ
ภูเขามัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์แห่งนี้นี่เอง อันที่จริงแล้วไม่น่าจะอยู่ที่นี่เพราะ พระมหามัยมุนี แท้จริงเป็นสมบัติของชาวยะไข่ บางตำนานบอกว่า สร้าขึ้นตั้งแต่สมันพุทธกาล ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรม พระมหามัยมุนี เป็นพระที่งามและน่าเลื่อมใสมาก ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ พิธีล้างพระพักตร์ นั่นเพราะมีความเชื่อว่าพระมหามุนีนั้นมีชีวิต มีลมหายใจ พิธีจะเริ่มเวลา 4.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังหลวง ในกรุงโตเกียวนั้น ปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของ จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน แขวงชิโยะดะ กรุงโตเกียว ใกล้กับสถานี รถไฟโตเกียว ภายในพระราชวัง ประกอบด้วย พระราชมนเทียร, พระตำหนัก ของพระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ ของสะสมในพระองค์, สำนักพระราชวัง, และพระราช อุทยานขนาดใหญ่

วัดกุโสดอ

สวนอุเอะโนะ เป็นสวนสาธารณะที่มี พื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใน อุเอะโนะ เขตไทโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้ง ของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูล โตะกุงะวะเป็นผู้สร้างวัดนี้ เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะ จากการโจมตี ของฝ่าย ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้ถูกทำลาย ในช่วงสงคราม โบะชิน สวนอุเอะ โนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็งแปลว่า “สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ”

วัดชเวนันดอว์

แขวง ชิบะยุเป็น ที่ตั้งของย่านธุรกิจ และ ที่พักอาศัย ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น ไดกันยะมะ. เอะบิซุ. ฮะระจุกุ. ฮิโร. ฮิงะชิ. โอะโมะเตะซันโด. เซ็นดะงะยะ และโยะโยะงิ

ตลาดซายโจ

โตเกียวทาวเวอร์ คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 332.6 เมตร นอกจากจะเป็นหอคอยที่ไว้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เช่น NHK TBS ฯลฯ แล้ว โตเกียวทาวเวอร์ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโตเกียวอีกด้วย โดยปีหนึ่งจะมีคนเข้าชมหอมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน

ภูเขามัณฑะเลย์

หนึ่งในเขตธุรกิจของมหานครโตเกียว สถานีรถไฟชินจุกุ เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้ใช้ บริการต่อวัน มากที่สุดในโลก และมีอาคารสำนักงาน บริหารมหานครโตเกียวตั้งอยู่ พื้นที่รอบ ๆ ชินจุกุ เป็นอีกสถานที่ หนึ่งที่วัยรุ่น และ นักท่องเที่ยว นิยมมาเที่ยว เป็นย่านที่ มีแสงสีของโตเกียว และเป็นสถานที่ ที่มีของขายมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และ ร้านอาหารมากมาย

รูปภาพมัณฑะเลย์