โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5168090 l 095-5163250 l 095-5165390 l -095-5163950

ทัวร์มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์แนะนำ

ทัวร์มัณฑะเลย์ ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม [HTSBPG] [มี.ค.-พ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง15,991.-
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์
ชมเจดีย์หยก“พระเวรสนาเจดีย์”
ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [HBIDPG] [เม.ย.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ป่าเจดีย์ 4000 องค์
สัการะ 2มหาบูชาสถาน นมัสการพระมหามัยมุนี
ชมเจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์ [HBIDFD] [เม.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง16,900.-
ชมสะพานไม้อูเบ็ง ล่องแม่น้ำอิระวดี
ชมอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน [HBIDFD] [เม.ย.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
เที่ยวเมืองมิงกุน ชมหมู่บ้านมิงกุน
ชมเจดีย์ชินพิวมิน “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
ชมสะพานไม้อูเบ็ง นมัสการพระมหามัยมุนี
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน [HBIDPG] [เม.ย.-ก.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-
ชมสะพานไม้อูเบ็ง ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ชมป่าทพเลย์เจดีย์ 4000 องค์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์ [HJWTFD] [มี.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,900.-
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
เที่ยวชมหมู่บ้านมิงกุน
นมัสการ พระมหามัยมุนี
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-อมรปุระ[HJWTFD] [มี.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง7,979.-
ชมสะพานไม้อูเบ็ง
นมัสการ พระมหามัยมุนี
ชม วัดกุสินารา
ชมพระอาทิตย์ตกดินเขามัณฑะเลย์
3วัน 2คืน

พม่า-มัณฑะเลย์-พิลอูวิน-สกายน์ [HJWTFD][ม.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง12,900.-
สะพานไม้อูเบ็ง
วัดมหาอันทุกันตา
ตลาดตูมิงกะลา
พระตำหนักไม้สัดชเวนานจอง
3วัน 2คืน

พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์ [HJWTFD][ม.ค.-ส.ค.61]

เริ่มต้นเพียง10,900.-
พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องเรืออิระวดี
เจดีย์กวงมูดอร์
เจดีย์ชินฟิวมิน

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์มัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดกุโสดอ
วัดชเวนันดอว์
ตลาดซายโจ
ภูเขามัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์แห่งนี้นี่เอง อันที่จริงแล้วไม่น่าจะอยู่ที่นี่เพราะ พระมหามัยมุนี แท้จริงเป็นสมบัติของชาวยะไข่ บางตำนานบอกว่า สร้าขึ้นตั้งแต่สมันพุทธกาล ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรม พระมหามัยมุนี เป็นพระที่งามและน่าเลื่อมใสมาก ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ พิธีล้างพระพักตร์ นั่นเพราะมีความเชื่อว่าพระมหามุนีนั้นมีชีวิต มีลมหายใจ พิธีจะเริ่มเวลา 4.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังหลวง ในกรุงโตเกียวนั้น ปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของ จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน แขวงชิโยะดะ กรุงโตเกียว ใกล้กับสถานี รถไฟโตเกียว ภายในพระราชวัง ประกอบด้วย พระราชมนเทียร, พระตำหนัก ของพระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ ของสะสมในพระองค์, สำนักพระราชวัง, และพระราช อุทยานขนาดใหญ่

วัดกุโสดอ

สวนอุเอะโนะ เป็นสวนสาธารณะที่มี พื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใน อุเอะโนะ เขตไทโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้ง ของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูล โตะกุงะวะเป็นผู้สร้างวัดนี้ เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะ จากการโจมตี ของฝ่าย ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้ถูกทำลาย ในช่วงสงคราม โบะชิน สวนอุเอะ โนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็งแปลว่า “สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ”

วัดชเวนันดอว์

แขวง ชิบะยุเป็น ที่ตั้งของย่านธุรกิจ และ ที่พักอาศัย ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น ไดกันยะมะ. เอะบิซุ. ฮะระจุกุ. ฮิโร. ฮิงะชิ. โอะโมะเตะซันโด. เซ็นดะงะยะ และโยะโยะงิ

ตลาดซายโจ

โตเกียวทาวเวอร์ คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 332.6 เมตร นอกจากจะเป็นหอคอยที่ไว้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เช่น NHK TBS ฯลฯ แล้ว โตเกียวทาวเวอร์ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโตเกียวอีกด้วย โดยปีหนึ่งจะมีคนเข้าชมหอมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน

ภูเขามัณฑะเลย์

หนึ่งในเขตธุรกิจของมหานครโตเกียว สถานีรถไฟชินจุกุ เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้ใช้ บริการต่อวัน มากที่สุดในโลก และมีอาคารสำนักงาน บริหารมหานครโตเกียวตั้งอยู่ พื้นที่รอบ ๆ ชินจุกุ เป็นอีกสถานที่ หนึ่งที่วัยรุ่น และ นักท่องเที่ยว นิยมมาเที่ยว เป็นย่านที่ มีแสงสีของโตเกียว และเป็นสถานที่ ที่มีของขายมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และ ร้านอาหารมากมาย

รูปภาพมัณฑะเลย์