โทร : 02-1307222 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-5163250 l 095-5168090 l 095-5166230 l 085-5113136

ทัวร์มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์แนะนำ

ทัวร์มัณฑะเลย์ ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

4วัน 3คืน

Mandalay – Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม [GOT] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง20,888.-
นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
ชมสะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

MANDALAY BAGAN ROYAL [ZET][ต.ค.61 – มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง11,888.-
สะพานไม้อูเบ้ง
วัดชเวนันดอร์
พระมหามัยมุณี
วิหารธรรมมายันจี
4วัน 3คืน

Mandalay fly to Bagan มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ [GOT] [ธ.ค.61-มี.ค.62]

เริ่มต้นเพียง24,888.-
ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวิวเมืองที่เขามัณฑะเลย์
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน
4 วัน 3 คืน

MDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN [ZET]

เริ่มต้นเพียง11,888.-
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
ชมป่าทะเลเจดีย์ - ระฆังมิงกุน
พระราชวังมัณะเลย์ - สะพานไม้อูเบ้ง
วัดชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอ - เจดีย์ชเวสิกอง
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างหุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ [BID][ธ.ค.61 – พ.ค.62]

เริ่มต้นเพียง18,900.-
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหามัยมุนี
พระเจดีย์ชเวสีทอง
เที่ยวมัณฑะเลย์
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [BID][พ.ย. – ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง17,900.-
ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์
อลังการมหาเจดีย์ชเวสิทอง
ร่วมปิดทองพระมหามัยมุนี
ล่องแม่น้ำอิรวดี
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [BID][พ.ย.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง12,900.-
เยือนเมืองพุกาม
ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์
พระมหามัยมุนร
สะพานไม้อูเบ็ง
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน [BID][พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง13,900.-
เจดีย์ชเวสิกอง
ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์
พระมหามัยมุนี
ล่องแม่น้ำอิรวดี
4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน [BID][พ.ย.61 – ม.ค.62]

เริ่มต้นเพียง16,900.-
อลังการมหาเจดีย์ชเวสิทอง
ร่วมปิดทองพระมหามัยมุนี
ล่องแม่น้ำอิรวดี
สะพานไม้อูเบ็ง
3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน [BID][พ.ย.-ธ.ค.61]

เริ่มต้นเพียง11,900.-
เยือนวัดมหากันดายง
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์
เข้าชมระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay – Bagan chill chill (นั่งรถภายใน) เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม [GOT][พ.ย.- มี.ค.]

เริ่มต้นเพียง20,888.-
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง
ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
พระตำหนักไม้สักทอง
4วัน 3คืน

บินตรงเชียงใหม่ Mandalay – Bagan chill chill (นั่งรถภายใน) เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม [GOT][พ.ย.- มี.ค.]

เริ่มต้นเพียง24,888.-
ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
ล่องเรือข้ามแม่น้ำอิรวดี
ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม
1 2

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์มัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดกุโสดอ
วัดชเวนันดอว์
ตลาดซายโจ
ภูเขามัณฑะเลย์

พระมหามัยมุนี

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์แห่งนี้นี่เอง อันที่จริงแล้วไม่น่าจะอยู่ที่นี่เพราะ พระมหามัยมุนี แท้จริงเป็นสมบัติของชาวยะไข่ บางตำนานบอกว่า สร้าขึ้นตั้งแต่สมันพุทธกาล ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรม พระมหามัยมุนี เป็นพระที่งามและน่าเลื่อมใสมาก ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ พิธีล้างพระพักตร์ นั่นเพราะมีความเชื่อว่าพระมหามุนีนั้นมีชีวิต มีลมหายใจ พิธีจะเริ่มเวลา 4.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังหลวง ในกรุงโตเกียวนั้น ปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของ จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใน แขวงชิโยะดะ กรุงโตเกียว ใกล้กับสถานี รถไฟโตเกียว ภายในพระราชวัง ประกอบด้วย พระราชมนเทียร, พระตำหนัก ของพระราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ ของสะสมในพระองค์, สำนักพระราชวัง, และพระราช อุทยานขนาดใหญ่

วัดกุโสดอ

สวนอุเอะโนะ เป็นสวนสาธารณะที่มี พื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใน อุเอะโนะ เขตไทโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้ง ของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูล โตะกุงะวะเป็นผู้สร้างวัดนี้ เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะ จากการโจมตี ของฝ่าย ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้ถูกทำลาย ในช่วงสงคราม โบะชิน สวนอุเอะ โนได้รับการอนุญาตให้สร้างบนที่ดินจักรพรรดิ โดยจักรพรรดิไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อุเอะโนะ อนชิ โคเอ็งแปลว่า “สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ”

วัดชเวนันดอว์

แขวง ชิบะยุเป็น ที่ตั้งของย่านธุรกิจ และ ที่พักอาศัย ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น ไดกันยะมะ. เอะบิซุ. ฮะระจุกุ. ฮิโร. ฮิงะชิ. โอะโมะเตะซันโด. เซ็นดะงะยะ และโยะโยะงิ

ตลาดซายโจ

โตเกียวทาวเวอร์ คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 332.6 เมตร นอกจากจะเป็นหอคอยที่ไว้ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ เช่น NHK TBS ฯลฯ แล้ว โตเกียวทาวเวอร์ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโตเกียวอีกด้วย โดยปีหนึ่งจะมีคนเข้าชมหอมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน

ภูเขามัณฑะเลย์

หนึ่งในเขตธุรกิจของมหานครโตเกียว สถานีรถไฟชินจุกุ เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้ใช้ บริการต่อวัน มากที่สุดในโลก และมีอาคารสำนักงาน บริหารมหานครโตเกียวตั้งอยู่ พื้นที่รอบ ๆ ชินจุกุ เป็นอีกสถานที่ หนึ่งที่วัยรุ่น และ นักท่องเที่ยว นิยมมาเที่ยว เป็นย่านที่ มีแสงสีของโตเกียว และเป็นสถานที่ ที่มีของขายมากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และ ร้านอาหารมากมาย

รูปภาพมัณฑะเลย์