โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าแนะนำ

ทัวร์พม่า ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

 • 1วัน

  พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน โดยสายการบินนกแอร์ (DD) (มิ.ย.-ก.ย.62)

  เริ่มต้นเพียง3,333.-
  เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน
  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
  พระงาทัตยี l วัดพระหินอ่อน
 • 3 วัน 2 คืน

  พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดีพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

  เริ่มต้นเพียง11,999.-
  วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง
  พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง
  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
 • 3 วัน 2 คืน

  พม่า แสวงบุญ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

  เริ่มต้นเพียง9,999.-
  หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอร์l พระราชวังบุเรงนอง
  พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม
  เทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน
 • 3 วัน 2 คืน

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

  เริ่มต้นเพียง9,999.-
  เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสา พระราชวังบุเรนอง
  นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น(พระ 4 ทิศ)
  เจดีย์ ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) ตลาดสก็อต
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ
 • 3 วัน 2 คืน

  พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

  เริ่มต้นเพียง11,999.-
  เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  วัดมหาเจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
  พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)
  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)
 • 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน (PG)

  เริ่มต้นเพียง12,999.-
  จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา
  วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี
  สะพานไม้สักอูเบ็ง เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์กวงมูดอร์
  วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ
 • 3 วัน 2 คืน

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

  เริ่มต้นเพียง11,999.-
  วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ ไจ้ทีโย
  คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวมอดอว์
  พระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • 3 วัน 2 คืน

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน (PG)

  เริ่มต้นเพียง13,888.-
  ล่องเรือเพื่อ สักการะเจดีย์เจดีย์เยเลพญา
  สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี
  สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
 • 3 วัน 2 คืน

  ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3 วัน 2 คืน (FD)

  เริ่มต้นเพียง11,999.-
  เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
  วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล
  เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมมายันจี สะพานไม้สักอูเบ็ง
  พิเศษ ! เมนูกุ้งแม่น้ำ และตื่นตากับโชว์หุ่นเชิดโบราณ
2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD)

เริ่มต้นเพียง7,555.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี
พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel
ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง บุญหล่นทับ ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (FD)

เริ่มต้นเพียง7,900.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ
สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี พระเกศามีชีวิต
ย่างกุ้ง
3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า สะพานบุญ หนุนนำ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้นเพียง10,900.-
เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ชเวมอดอร์
พระธาตุอินทร์แขวน - ขอพรเทพทันใจ
ไหว้พระขอพร เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

เริ่มต้นเพียง12,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท
2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG)

เริ่มต้นเพียง7,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
1 วัน

พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน : B2BRGN-DD002 / พ.ค.-ก.ย.62

เริ่มต้นเพียง4,999.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน

พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด : B2BRGN-DD003 / พ.ค.-ส.ค.62

เริ่มต้นเพียง7,900.-
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย
สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี
3 วัน 2 คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน : B2BRGN-PG001 / พ.ค.-ก.ย.62 : ทัวร์พม่า : ทัวร์ย่างกุ้ง : ทัวร์หงสาวดี

เริ่มต้นเพียง12,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000
สักการะพระธาตุอินทร์ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
2 วัน 1 คืน

พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี : B2BRGN-PG002 / พ.ค.-ก.ย.62 : ทัวร์พม่า

เริ่มต้นเพียง7,900.-
นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
พักผ่อนห้องรับรองสายการบิน
HELLO MYANMAR [PVCHL02][เม.ย.-ก.ย.62] 1
3 วัน 2 คืน

HELLO MYANMAR ไปเช้า – กลับเย็น ไหว้พระขอพร : PVCHL02 / เม.ย.-ก.ย.62 : ทัวร์ประเทศพม่า : วันจักรี : วันสงกรานต์ : วันอาสาฬหบูชา : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 :

เริ่มต้นเพียง11,555.-
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้ค้าการเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
HELLO MYANMAR [PVCHL03] [เม.ย.-ส.ค. 62] 1
3 วัน 2 คืน

HELLO MYANMAR ไหว้พระ ขอพร พัก 5 ดาว: PVCHL03 / เม.ย.-ส.ค. 62 : ทัวร์พม่า

เริ่มต้นเพียง12,500.-
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง พระธาตุมุเตา
เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ขอพรการค้าเจริญรุ่งเรือง
ทำบุญตักบาตร วัดไจ้คะวาย
LUXURY MYANMAR [PVCLX03] [เม.ย.-ส.ค. 62] 1
3 วัน 2 คืน

LUXURY MYANMAR พักหรู 5 ดาว ไหว้พระขอพร : PVCLX03 / เม.ย.-ส.ค. 62 : ทัวร์พม่า : สงกรานต์

เริ่มต้นเพียง13,900.-
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
ขอพรการค้าจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสาร วัดไจ้คะวาย
อร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด
1 2 3 7

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์พม่า

ตลาดโบจ๊กอองซาน
เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์ชเวสันดอว์
พระมหามัยมุนี
วัดเจ๊าทัตจี

ตลาดโบจ๊กอองซาน

หรือที่รู้จักกันในชื่อ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ทั้งขาช้อปและขาชมไม่ควรพลาดทั้งคู่ สำหรับขาช้อป ที่นี่เป็นแหล่งรวมของฝากทุกชนิด คนไทยกระเป๋าฉีกกันนักต่อนัก ด้วยกิเลสที่ว่า เห็นอะไรก็น่าซื้อไปหมด ที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าคุ้นเคยกับคนไทยขนาดที่ว่าแยกสปีชีส์ได้ ต่อรองราคาได้แบบสบาย สินค้าที่น่าสนใจอาทิเช่น เครื่องประดับ อัญมนี หยก เครื่องเงิน เป็นต้น

เจดีย์เยเลพญา

เกาะเล็กๆที่ไปโผล่อยู่ตรงกลางแม่น้ำย่างงกุ้ง คือที่ตั้งของเจดีย์เยเลพญา คนพม่าจะเรียกว่า เจ๊าตันเลพญา ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ยังเป็นเจดีย์ยอดฮิตสำหรับพ่อค้า นักธุรกิจทั้งหลาย เชื่อกันว่าถ้าได้มีโอกาศมาขอพรที่นี่แล้วจะทำให้การค้ารุ่งเรือง เฮง เฮง พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยุ่ทำจากหินอ่อนปิดทองอร่าม งามตาฟุดๆ

เจดีย์ชเวสันดอว์

เจดีย์ยอดฮิตสำหรับชมทะเลเจดีย์ทั้งยามพระอาทิตย์ขึ้นและตกใครจะคิดว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธาเมื่อเกือบ 1000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันยังเปิดให้ปีนลงกันอย่างเมามัน เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม มีบันไดทั้ง4ด้าน ความสูง5ชั้น แต่ละชั้นมีระเบียงให้เดินรอบได้ ข้อมูลบอกว่าเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุไว้

พระมหามัยมุนี

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์แห่งนี้นี่เอง อันที่จริงแล้วไม่น่าจะอยู่ที่นี่เพราะ พระมหามัยมุนี แท้จริงเป็นสมบัติของชาวยะไข่ บางตำนานบอกว่า สร้าขึ้นตั้งแต่สมันพุทธกาล ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรม พระมหามัยมุนี เป็นพระที่งามและน่าเลื่อมใสมาก ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ พิธีล้างพระพักตร์ นั่นเพราะมีความเชื่อว่าพระมหามุนีนั้นมีชีวิต มีลมหายใจ พิธีจะเริ่มเวลา 4.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง

วัดเจ๊าทัตจี

หรือที่รู้จักกันในชื่อ พระนอนตาหวาน เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ องค์ใหญ่ มีความสูงประมาณตึก 6ชั้น ส่วนที่เรียกว่าตาหวานนั้นก็เพราะ ดาวงตาของท่านทำจากแก้วใส เป็นเอกลักษณ์ให้เรียกขาน ผู้คนส่วนใหญ่ต่างบูชาด้วยดอกกุหลาบ พระองค์ที่เห็นปัจจุบันนี้เป็นองค์ใหม่ที่สร้างแทนที่องค์เดิมที่ได้รับความเสียหายไป

รูปภาพพม่า