โทร : 02-056-4101 (AUTO 20 คู่สาย)
HOTLINE : 095-516-8090 | 095-516-3950 | 095-516-6230 | 095-516-3250 | 085-511-3136

ทัวร์กัมพูชา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์กัมพูชาแนะนำ

ทัวร์กัมพูชา ที่Holidayfc คัดสรรมาให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ได้ลองสัมผัสกับ รายการทัวร์คุณภาพ
ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีรายการทัวร์คุณภาพอีกมากมาย ซึ่งนี่เป็นการเลือกสรรจากทีมงาน Holidayfc เท่านั้น

จัดเรียงตาม

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (LQ) | มิ.ย.-ต.ค.62
3 วัน 2 คืน

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (LQ) | มิ.ย.-ต.ค.62

เริ่มต้นเพียง6,999.-
พนมเปญ - เสียมเรียบ - นครวัด
นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - ปราสาทบันทายสรี
AST1901357 ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (LQ) | […]
ทัวร์ล่องเรือสำราญ GOH Costa Fotuna สิงคโปร์ & เวียดนาม & กัมพูชา & ไทย 8 วัน 7 คืน | มีนาคม63
8 วัน 7 คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ GOH Costa Fotuna สิงคโปร์ & เวียดนาม & กัมพูชา & ไทย 8 วัน 7 คืน | มีนาคม63

เริ่มต้นเพียง26,900.-
เส้นทาง: สิงคโปร์ –เกาะฟู้โกว๊ก -สีหนุวิลล์ -เกาะสมุย – แหลมฉบัง
ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
ทัวร์ล่องเรือสำราญ TKT Costa Fortuna 8D | ธันวาคม 62 – กุมภาพันธ์ 63
8 วัน 7 คืน

ทัวร์ล่องเรือสำราญ TKT Costa Fortuna 8D | ธันวาคม 62 – กุมภาพันธ์ 63

เริ่มต้นเพียง12,900.-
ล่องเรือเส้นทาง สิงคโปร์-เกาะสมุย-แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์ – สิงคโปร์
ห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง
อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหาพิเศษ)
กิจกรรมสันทนาการต่างๆบนเรือ (แบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม)

สถานที่น่าไปสำหรับ

ทัวร์กัมพูชา

โตนเลสาบ
ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทนครวัด
ทุ่งสังหารเจืองเอ็ก

โตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร มีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นระยะทาง 500 กิโลเมตร จากนั้นจะไหลเข้าเวียดนามลงสู่ทะเลจีนใต้ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาบึกซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในฤดูน้ำหลากทะเลสาบจะมีปริมาณน้ากินพื้นที่กว้างถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร และลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบมีพื้นที่คลอบคลุมถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง , โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบ เรียบ โลก ไฮไลท์ของการมาเที่ยวทะเลสาบแห่งนี้คือ การล่องเรือชมพื้นน้าอันกว้างไกล สุดสายตา ชมทัศนียภาพอันงดงามในยามตะวันทอแสงรับเช้าวันใหม่และชมภาพความงามของตะวันยามเย็นที่กำลังจะจมลงสู่ผืนน้า ชาวบ้านที่อยู่ในโตนเลสาบส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเรือนแพ ประกอบอาชีพทำการประมงและมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาพักในเรือนแพ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากของที่ระลึก

ปราสาทบายน ( Bayon ) เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเรืองอำนาจที่สุด พักตร์ เป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสุดท้ายของอารยะธรรมขอม ก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาว ปราสาทแห่งนี้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากปราสาทหลังอื่น เพราะยอดปรางค์ของปราสาททั้ง 4 หลัง แกะสลักเป็นพระพักตร์ของพระ โพธิสัตว์อวโรกิเตศวรหันหน้าออกไปทั้ง 4 ทิศ มีจำนวนทั้งหมด 54 ปรางค์ รวมกันมีจำนวนทั้งหมด 216 หน้า ตามคติโบราณว่าเพื่อดูแลศาสนิกชนของพระองค์ให้ร่มเย็นเป็นสุข รอยยิ้มบนพระพักตร์เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณาจนเป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น นอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักบนผนังกำแพง บอกเล่าเรื่องราวของเหตุบ้านการเมืองในสมัยนั้น เช่น การสู้รบ การซ้อมรบ ชีวิตความเป็นอยู่ของกษัตริย์และราชวงศ์รวมถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ปราสาทตาพรหมสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นหนึ่งในปราสาทยอดนิยมในนครธม นักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายรูปรากไม้ยักษ์ที่ปกคลุมรอบตัวปราสาท ยิ่งกว่านั้นหนังดังหลายเรื่องอย่าง ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯยังได้มาใช้ปราส่าทแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำจนโด่งดังไปทั่วโลก ซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศของปราสาทตาพรหมถูก แกะสลักเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรซึ่งเสื่อมสลายจนมองไม่ค่อยชัด ส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็คือความมหัศจรรย์ของรากไม้ขนาดมหึมาที่ขึ้นปกคลุมตัวปราสาทอย่างมากมายเกือบทั่วทั้งตัวปราสาท เหตุที่ปราสาทหลังนี้มีสภาพรกร้างก็เพราะไม่ได้มีการบูรณะ เนื่องจากการท่องเที่ยวกัมพูชาต้องการคงสภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าปราสาททุกหลังที่ค้นพบล้วนมีสภาพแบบเดียวกับปราสาทหลังนี้แต่ปราสาทหลังอื่นๆได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมนักท่องเที่ยวจึงได้เห็นในสภาพงดงามเช่นปัจจุบัน

ปราสาทบันทายสรีเป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในกัมพูชา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 4 ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมเรียบในบริเวณ อิศวรปุระ ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้าง ด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งเป็นหินทรายที่มีคุณภาพดีที่สุด มีความแข็งแกร่งและทนทานเป็นเยี่ยม จึงทำให้ตัวปราสาทและภาพแกะสลักยังคงสภาพที่เกือบสมบูรณ์ ทั้งที่มีอายุนานนับพันปี ลวดลายแกะสลักที่ปราสาทบันทายศรียังคงความคมชัดและงดงามเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาหรือนางอัปสรา ก็เต็มไปด้วยความวิจิตรอ่อนช้อยและมีชีวิตจิตใจ ศิลปะการแกะสลักภาพเป็นแบบนูนต่ำบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์ ตำนานมหาภารตะของอินเดียและเรื่องราวของชาวขอมในพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทนครวัดความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการของนครวัดนั้นถึงกับมีคำกล่าวว่า “See Angkor and Die” หมายถึง ควรไปชมนครวัดให้ได้ซักครั้งก่อนตาย นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีขนาดกว่า 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสูงถึง 60 เมตร ถือเป็นสถาปัตยกรรมขั้นสุดยอดของขอม มีปราสาทรวม 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามศูนย์กลางจักรวาล กำแพงด้านนอกปราสาทยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำล้อมรอบตัวปราสาท การก่อสร้างใช้แรงงานช้างกว่า 40,000 เชือก และแรงงานคนนับแสนขนหินทรายจากเขาพนมกุเลน ชึ่งอยู่ห่าง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างร่วม 100 ปีและใช้ช่างแกะสลัก 5,000 คนซึ่งใช้เวลาแกะสลักอีก 40 ปี ด้านกำแพงชั้นนอกรอบตัวปราสาทซึ่งมีความยาวเกือบ 1 กิโลเมตรนั้นมีการแกะสลักอย่างงดงามตลอดแนวกำแพงเป็นภาพเกี่ยวกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และวรรณคดีเรื่อง รามายณะ ทั้งนี้ภาพแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดคือภาพเทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ นอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักนางอัปสรอีกพันกว่านางโดยที่แต่ละนางท่วงท่าร่ายรำและเครื่องแต่งกายล้วนแต่แตกต่างกัน

ทุ่งสังหารเจืองเอ็กบรรยากาศของทุ่งสังหารแห่งนี้ทั้งเงียบเหงาทั้งวังเวง เหมือนมีกลิ่นไอความเศร้าและความตายลอยอยู่ทั่วบริเวณ ทุ่งสังหารแบบนี้มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง ในช่วงที่เขมรแดงปกครองประเทศ มีชาวเขมรถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปกว่า 3 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศราวๆ 7ล้านคนจากคำสั่งของคนคนเดียวคือ นายพอลพต เรียกว่าเขมรแดงสังหารชาวเขมรด้วยกันไปถึงครึ่งประเทศเลยทีเดียว เข้าไปด้านในจะมีหูฟังให้หยิบเอาเลย โดยมีการบรรยายประวัติของทุ่งแห่งนี้ซึ่งชวนสลดหดหู่มาก ในอดีตจะมีรถบรรทุกนักโทษมาที่นี่วันละหลายสิบเที่ยว นักโทษเหล่านี้ส่วนใหญ่คือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกยัดข้อหาเท็จ ชาวบ้านธรรมดาไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงและเด็ก ทหารเขมรแดงจะหลอกนักโทษว่า กำลังจะพาไปบ้านใหม่ ที่ทุกคนจะมีข้าวกิน เพื่อหลอกให้นักโทษตายใจจะได้ไม่หลบหนีระหว่างทาง เมื่อรถบรรทุกมาถึงทุ่งสังหารแล้วนักโทษจะถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและไปคุกเข่าเรียงกันบริเวณขอบปากหลุม ทหารเขมรแดงก็จะทรมานและตีด้วยอาวุธต่างๆจนตาย พอตายแล้วก็โยนทิ้งลงไปในหลุม ทุ่งแห่งนี้มีต้นไม้สังหารด้วย ทหารเขมรแดงจะจับเด็กๆ ฟาดเข้ากับต้นไม้ให้ตายเพื่อประหยัดกระสุน ณ ทุ่งแห่งนี้มีการเปิดเพลงปลุกใจดังก้องไปทั่วบริเวณเป็นการช่วยกลบเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของนักโทษ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มีป้ายเตือนให้เข้าชมอย่างสงบเพื่อให้เกียรติแก่สถานที่และผู้ตาย ภายในอาคารมีการจัดแสดงหัวกระโหลกของผู้เสียชีวิตและอาวุธที่ใช้สังหารให้ชม ส่วนด้านทางออกจะมีดอกไม้และธูปวางขาย ราคาประมาณ 15 บาท เพื่อให้นักท่องเที่ยวทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต

รูปภาพกัมพูชา